W dniach 28 - 29 czerwca 2008 r. nad zalewem wodnym "Czapielówka" w Czarnej Białostockiej odbędzie się IV Międzynarodowy Festiwal "Kresowa Przyśpiewka Frywolna". Niewątpliwą atrakcją Festiwalu jest przepiękna scena wybudowana na wodzie niemal w sercu Puszczy Knyszyńskiej, na której prezentować się będą zaproszone zespoły.

Festiwal jest cykliczną, coroczną imprezą, obejmującą swym zasięgiem zwłaszcza region kresów wschodnich, ale jest otwarty na propozycję również z innych ciekawych regionów. Celem Festiwalu będzie przybliżenie szerszej widowni w sposób humorystyczny i frywolny złożoności i tradycji kultury kresowej poprzez prezentację zespołów z Polski oraz zza naszej wschodniej granicy. Poprzez Festiwal chcemy wypromować regiony, z których będą pochodziły prezentujące się zespoły oraz przyczynić się do wzrostu atrakcyjności turystycznej naszego regionu. Mamy również nadzieję, że Festiwal pozwoli wszystkim uczestnikom na głębsze zacieśnienie współpracy i wzajemne przenikanie się kultur regionu przygranicznego.

Organizatorzy Festiwalu podejmą szereg działań promujących imprezę poprzez zamieszczenie najważniejszych informacji na istniejącej stronie internetowej Festiwalu www.czarnabialostocka.pl/przyspiewka , wydanie festiwalowego folderu oraz szeroką współpracę z mediami Ubiegłoroczne koncerty prezentujących się zespołów rejestrowane były w całości przez Polskie Radio Białystok oraz Telewizję Białystok. Występy wszystkich zespołów utrwalone zostały na płytach CD.

Jednocześnie w czasie festiwalu wszystkie zespoły, zaproszeni goście, turyści i media będą mogli zapoznać się z walorami naszego miasta i gminy. Na trasie "Szlaku Rękodzieła Ludowego" można będzie zapoznać się z twórczością ludową lokalnych rękodzielników oraz posmakować potraw regionalnych serwowanych zarówno na Festiwalu jak i w kwaterach agroturystycznych. Mamy nadzieję, że poprzez tematykę Festiwalu, pokażemy bogactwo kultury kresów wschodnich, przyczynimy się do szerszej promocji naszego regionu jako terenu o pięknej nie tylko przyrodzie, ale i wspaniałej, przenikającej przez granice tradycji i kulturze.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym Festiwalu, prosząc jednocześnie o pomoc w rozpropagowaniu jego idei wśród zespołów działających na Państwa terenie.