tel. (85) 713 13 40, fax. (85) 713 13 49,um@czarnabialostocka.pl
25 Lutego 2018
imieniny obchodzą: Wiktor, Cezary, Zygfryd

PKO BP II Oddział w Białymstoku
I Oddział w Czarnej Białostockiej
Nr konta: 39 1020 1332 0000 1602 0037 4298


Inf. dla wł. nieruchomości

ZMIANY W GOSPODAROWANIU ODPADAMI KOMUNALNYMI

CO MUSISZ ZROBIĆ

1. Rozwiązać aktualną umowę odbioru odpadów komunalnych z dotychczasowym odbiorcą do dnia 30 czerwca 2013 r., uwzględniając umowny okres jej wypowiedzenia
Dlaczego należy wypowiedzieć umowę na odbiór odpadów komunalnych z dotychczasowym odbiorcą odpadów komunalnych?

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od dnia 01.07.2013 r. Gmina przejmie odpowiedzialność za odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
W związku z powyższym właściciele nieruchomości, aby uniknąć ponoszenia podwójnych kosztów związanych z odpadami powinni wypowiedzieć dotychczas obowiązujące umowy w zakresie odbioru odpadów komunalnych zawartych z firmami zajmującymi się odbiorem odpadów.

Co powinni zrobić właściciele nieruchomości ze swoimi dotychczasowymi umowami na odbiór odpadów komunalnych?
Właściciele nieruchomości zamieszkałych winni zadbać o to, aby dotychczas obowiązujące umowy zostały wypowiedziane ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r.

W związku z tym należy:
- sprawdzić na jaki czas, określony, czy nieokreślony zawarta została umowa;
- sprawdzić termin wypowiedzenia w dotychczasowej umowie (niektóre firmy mają długie 3-miesięczne okresy wypowiedzenia);
- złożyć dotychczasowemu odbiorcy odpadów pisemne wypowiedzenie świadczonych usług;

JUŻ TERAZ ZŁÓŻ WYPOWIEDZENIE wzór wypowiedzenia

2. Złożyć do tutejszego Urzędu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi terminie do 15 marca 2013 r.
deklaracja - nieruchomoci zamieszkałe
instrukcja wypełniania deklaracji
deklaracja - nieruchomoci niezamieszkałe
instrukcja wypełniania deklaracji

Dlaczego 15 marca?
W konkurencyjnym przetargu zostanie wyłonina firma, która będzie odbierać odpady od wszystkich właścicieli nieruchomości.
Gmina zawrze umowę z firmą wyłonioną w przetargu i zadba o to, by spełniała wysokie standardy i dawały gwarancję sprawnego działania całego systemu odbioru.
Dlatego szybko zebrane deklaracje od włacicieli nieruchomości pozwolą z dużą dokładnością oszacować ilości zbieranych odpadów z terenu gminy a to przełoży się do ustalenie właściwej stawki dla naszych mieszkańców.

3. Każda nieruchomość powinna zostać wyposażona w pojemnik do zbierania odpadów.


Transmisja Online z sesji Rady Miejskiej

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ NA ROK 2018

25 stycznia (czw.)
27 marca (wt.)
12 kwietnia (czw.)
12 czerwca (wt.)
30 sierpnia (czw.)
09 października (wt.)
15 listopada (czw.)
18 grudnia (wt.)


Księga gości
Wpisz się do naszej
Księgi Gości

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać na email informacje o aktualnościach na stronę zapisz się do naszego systemu


LINKI


2006-2007 Copyright: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, wykonanie: Tomasz Lulkiewicz

Font Size: