tel. (85) 713 13 40, fax. (85) 713 13 49,um@czarnabialostocka.pl
23 Października 2018
imieniny obchodzą: Marleny, Edwarda, Seweryna

PKO BP II Oddział w Białymstoku
I Oddział w Czarnej Białostockiej
Nr konta: 39 1020 1332 0000 1602 0037 4298


nasze strony

rozkład jazdy

pliki do pobrania
Urząd Stanu Cywilnego Działalność gospodarcza Gospodarka odpadami Podatki - wzory deklaracji Planowanie przestrzenne Ochrona środowiska Przedszkole Mapa aktywności organizacji pozarządowych Informacje dla przewoźników Tytuł: Honorowy Obywatel Inne

Planowane akcje zdawania krwi w Czarnej Białostockiej w roku 2018

w godz 8:30-13:00

15 lutego (czwartek)
12 kwietnia (czwartek)
21 czerwca (czwartek)
23 sierpnia (czwartek)

18 październik (czwartek)
13 grudnia (czwartek)


PSZOK czynny

Poniedziałek - nieczynny
Wtorek - 10:00-18:00
Środa - 10:00-18:00
Czwartek - 10:00-18:00
Piątek - 10:00-18:00
Sobota - 10:00-16:00


TERMINY WYWOZU ODPADÓW W 2018 ROKU

Harmonogram


KASA czynna

Poniedziałek - 8:00-14:30
Wtorek - 8:00-14:00
Środa - 8:00-14:00
Czwartek - 8:00-14:00
Piątek - 8:00-13:30

Przerwa - 10:30 - 11:00

Wyniki konsulatcji społecznych

W dniach od 04 października do 18 października 2013 roku odbyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu „Programu Współpracy Gminy Czarna Białostocka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku” z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, których dziedzina działalności statutowej jest zgodna z charakterem aktu.
Opinie można było zgłaszać pisemnie korzystając z załączonego „Formularza zgłaszania opinii” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej lub przesłać pocztą elektroniczną na wskazany adres.
W terminie zgłaszania opinii do projektu uchwały Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic reprezentowane przez p. Janinę Wołodźko wniosło uwagi. Zgłoszone propozycje zmian z uzasadnieniem zostały przedstawione Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego, która wyraziła swoje opinie. Opinie te zostały uwzględnione w treści projektu Programu Współpracy.

Spośród uwag zgłoszonych przez Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic Rada pozytywnie zaopiniowała 3 propozycje zmian, pozostałe 2 - odrzucając.
Ocenę pozytywną uzyskały:
1. Propozycja dodania zapisu w § 13 pkt. 1 „Udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym współpracującym z Gminą”.
2. Propozycja dodania zapisu w § 13. pkt. 3 „Prowadzenie wyodrębnionej podstrony internetowej w ramach strony internetowej Urzędu poświęconej tematyce organizacji pozarządowych, na której znajdują się informacje dotyczące współpracy”
3. Propozycja dodania zapisu w § 14. pkt. 1 lit.b „wyrównywanie szans osób starszych w dostępie do kultury, edukacji, sportu i wypoczynku”.
Rada negatywnie zaopiniowała:
1. Propozycja wykreślenia fragmentu zapisu w § 14 pkt. 2 lit c: „działania zmierzające do systemowego oznakowania szlaków, atrakcji turystycznych.”
Propozycja wykreślenia odrzucona, zapis pozostaje bez zmian.
2. Propozycja dodania zapisu w § 13. pkt. 3 „pomoc w uzyskaniu lokalu na działalność statutową”.

Wskazane wyżej zapisy z oceną pozytywną zostały wprowadzone do projektu „Programu Współpracy Gminy Czarna Białostocka w 2014 roku”, który zostanie poddany pod obrady na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej w dniu 12 listopada 2013 r.
Pliki do pobrania:
Wyniki konsultacjiTransmisja Online z sesji Rady Miejskiej

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ NA ROK 2018

25 stycznia (czw.)
27 marca (wt.)
18 kwietnia (śr.)
12 czerwca (wt.)
30 sierpnia (czw.)

09 października (wt.)
15 listopada (czw.)
18 grudnia (wt.)


Księga gości
Wpisz się do naszej
Księgi Gości

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać na email informacje o aktualnościach na stronę zapisz się do naszego systemu


LINKI


2006-2007 Copyright: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, wykonanie: Tomasz Lulkiewicz

Font Size: