tel. (85) 713 13 40, fax. (85) 713 13 49,um@czarnabialostocka.pl
22 Stycznia 2019
imieniny obchodzą: Anastazy, Wincenty, Wiktor

PKO BP II Oddział w Białymstoku
I Oddział w Czarnej Białostockiej
Nr konta: 39 1020 1332 0000 1602 0037 4298


nasze strony

rozkład jazdy

pliki do pobrania
Urząd Stanu Cywilnego Działalność gospodarcza Gospodarka odpadami Podatki - wzory deklaracji Planowanie przestrzenne Ochrona środowiska Przedszkole Mapa aktywności organizacji pozarządowych Informacje dla przewoźników Tytuł: Honorowy Obywatel Inne

Planowane akcje zdawania krwi w Czarnej Białostockiej w roku 2018

w godz 8:30-13:00

15 lutego (czwartek)
12 kwietnia (czwartek)
21 czerwca (czwartek)
23 sierpnia (czwartek)
18 październik (czwartek)
13 grudnia (czwartek)


PSZOK czynny

Poniedziałek - 10:00-18:00
Wtorek - nieczynny
Środa - 10:00-16:00
Czwartek - nieczynny
Piątek - nieczynny
Sobota - 10:00-16:00


TERMINY WYWOZU ODPADÓW W 2019 ROKU

Harmonogram


KASA czynna

Poniedziałek - 8:00-14:30
Wtorek - 8:00-14:00
Środa - 8:00-14:00
Czwartek - 8:00-14:00
Piątek - 8:00-13:30

Przerwa - 10:30 - 11:00

Dożynki Wojewódzkie i Spotkania Hubertowskie

W tym roku Dożynki Wojewódzkie odbyły się w nas, w Czarnej Białostockiej nad zalewem Czapielówka. Wybór miejscowości był nieprzypadkowy. – Gmina Czarna Białostocka przede wszystkim szczyci się tym, że 75% powierzchni to lasy Puszczy Knyszyńskiej, pozostałe tereny 25 % - to miasto i tereny wiejskie ze słabą ziemią rolniczą – powiedział Burmistrz Tadeusz Matejko. Wspólnie z rolnikami świętowali też myśliwi w ramach „VII Spotkań Hubertowskich w Puszczy Knyszyńskiej”.

31 sierpnia w sobotę w godzinach porannych na strzelnicy w Karakulach odbyły się zawody otwarte w strzelectwie myśliwskim w ramach „VII Spotkań Hubertowskich w Puszczy Knyszyńskiej”. Zawodnicy z Białegostoku, Łomży, Suwałk i Ostrołęki zmagali się w pełnym wieloboju myśliwskim. Podczas rywalizacji panowała miła koleżeńska atmosfera.
I miejsce zdobył Ryszard Tuszkowski z ZO PZŁ Suwałki z wynikiem 485/500
II miejsce Marcin Szymczuk - ZO PZŁ Białystok z wynikiem 462/500
III miejsce Marek Kulikowski z ZO PZŁ wynikiem 460/500

Tego dnia o godz. 13:00 w kościele pw. Św. Rodziny w Czarnej Białostockiej odbyło się II Międzynarodowe Sympozjum Historyczno – Naukowe „Zwierzyna gruba w kulturze łowieckiej i leśnej w Polsce, Litwie i na Białorusi”. Sympozjum otworzył Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku – Ryszard Ziemblicki, który po przywitaniu przybyłych gości wygłosił referat o kulturze łowieckiej. Powiedział m.in. – Nasza kultura łowiecka może zaimponować innym krajom przez to, że potrafimy kochać przyrodę i racjonalnie nią gospodarować - to słowa wypowiedziane przez jeden z największych autorytetów przełomu XX i XXI wieku Jego Eminencję Kardynała Józefa Glempa. Kultura łowiecka nie może istnieć bez znajomości tradycji łowieckiej. Tradycja bowiem jest wianem otrzymanym od naszych przodków a tym samym fundamentem naszego życia. Według Krzysztofa Szpetkowskiego kultura łowiecka, jako część kultury nagrodowej, stanowi tło łowieckiego dziedzictwa materialnego i duchowego, w tym historii, twórczości i sztuki.
Ciekawe prelekcje wygłosili także: Kęstutis Petelis z Litwy, Marek Piotr Krzemień, Tomasz Sobalak i Jarosław Krawczyk. Referaty, wypowiedzi i dyskusje wskazywały na potrzebę poznawania historii i kultury łowieckiej w obu krajach.
- Jestem zwolennikiem i propagatorem tego typu spotkań, właśnie na temat kultury łowieckiej. Wierzę, że w naszych następnych sympozjach, które tu będą, ten krąg zainteresowań kulturą łowiecką będzie można rozszerzać. – powiedział przewodniczący Związku Okręgowego PZŁ w Białymstoku - Jarosław Żukowski.
- Kultura łowiecka jest bardzo bogata, myślę że tematów do kolejnych sympozjów nie zabraknie. W Czarnej Białostockiej jest wyjątkowy klimat, aby takie spotkania organizować co roku – podsumował Ryszard Ziemblicki.

Fot. A.Kudlewski


Plon niesiemy, plon
W gospodarza dom.
Bodaj zdrowo plonowała,
Po sto korcy kopa dała.
Plon niesiemy, plon!

W niedzielę 01 września uroczystości dożynkowe rozpoczęła Liturgia Św. w Cerkwi pw. Świętych Niewiast Niosących Wonności. Nabożeństwo dziękczynne celebrował Jego Ekscelencja Jakub - Arcybiskup Diecezji Białostocko-Gdańskiej, który pobłogosławił i poświęcił zebrane plony oraz wieńce dożynkowe. W nabożeństwie uczestniczyli: ks. Włodzimierz Misiejuk, ks. protodiakon Mirosław Tomaszewski, ks. Adam Sawicki, proboszcz ks. prot. Sławomir Tomaszuk oraz diakon Wiaczesław Perek.
W kazaniu ks. Adam Sawicki skierował przesłanie do wiernych - Przeżywamy dziś Bracia i Siostry szczególny dzień – dzień dożynek, dziękczynienia za plony. Z Bożą pomocą zebrano ziarno, z którego powstanie chleb. Ten dar Bożej miłości wkrótce zjednoczy nasze rodziny przy wspólnym stole. Biorąc pod uwagę przyszłe nasze decyzje pamiętajmy, że chleb nasz powszedni winien integrować nas w naród dzieci Bożych, jednoczyć w bezinteresownej miłości i czynieniu dobra. To co łączyło naszych dziadów i ojców - szacunek dla chleba - dziś winno godzić i nas, wszystkich.

Fot. G.Wilczewski

Natomiast w kościele p.w. Świętej Rodziny uroczystą Mszę w intencji podlaskich rolników odprawił Arcybiskup Metropolita Białostocki Edward Ozorowski. Zwracając się do rolników Abp Ozorowski przypomniał, że „Wszystko, co jest na ziemi, Bóg stworzył dla człowieka, człowieka zaś dla niego samego. Bóg daje człowiekowi ziemię i wszystko, co na niej się znajduje, ale chce, by człowiek korzystając z niej podążał dalej, czyli ku Niemu ”.

Fot. G.Wilczewski

Po Eucharystii barwny korowód z wieńcami dożynkowymi wykonanymi z tego, co zrodziły pola i łąki, przeszedł nad zalew Czapielówka. W korowodzie szły delegacje powiatów i gmin Podlasia. Goście przywieźli ze sobą nie tylko piękne wieńce, ale też kosze darów natury, symbole religijne i te bardziej lokalne, charakteryzujące ich rodzinne strony.

Fot. G.Wilczewski

Fot. A.Kudlewski

Starostowie dożynek Jacek Sakowicz i Joanna Grzybowska ze Zdroi oraz Ewa Prokopczyk i Tomasz Halicki przekazali na ręce włodarzy województwa chleb z tegorocznych zbiorów, z prośbą sprawiedliwego dzielenia go, ze słowami - Szanujmy chleb i uczmy dzieci poszanowania go, bo wiele osób w trudzie i znoju każdego dnia dba o to, by nigdy chleba nie zabrakło na naszym stole.

Fot. A.Kudlewski

Bochny po poświęceniu przez biskupów zostały podzielone wśród obecnych na uroczystości, zarówno dostojnych gości jak i mieszkańców.

Fot. A.Kudlewski

Fot. G. Wilczewski

Radca Generalny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Zofia Krzyżanowska, w imieniu Ministra Stanisława Kalemby powiedziała - Doceniamy ciężką pracę i trud rolników, wielkie dzieło, które rolnicy wykonują na rzecz całego społeczeństwa. Chcemy by chleb, symbol pracy rąk był szanowany, uczciwie dzielony i docierał do wszystkich potrzebujących. Zapewniając - O dbaniu i tworzeniu dobrych warunków do rozwoju gospodarstw rodzinnych, godziwego wynagradzania, by rolnicy mogli z optymizmem patrzeć w przyszłość. Ziemia podlaska słynie z mleka, a dzięki dynamizmowi i dobrej jakości produktów rolnych możemy konkurować na rynkach europejskich. Podlasie to również wiele urokliwych miejsc, które należy chronić i zachować dla przyszłych pokoleń. Kierując słowa do młodych rolników podkreśliła - Nowa polityka rolna stwarza warunki do przejmowania gospodarstw, zachęca młodych do pozostawania w rolnictwie, ułatwia start, dzięki środkom unijnym podlaska wieś może się zmieniać.
Wicestarosta Powiatu Białostockiego - Jolanta Den podziękowała za wytrwały trud nieodmiennie towarzyszący rolnikom, za kultywowanie tradycji. – Tegoroczne dożynki są wyjątkowe, bo połączone ze świętem myśliwych i leśników. Świętujmy więc Dożynki i Spotkania Hubertowskie, by w ten sposób wyrazić szacunek i wdzięczność ludziom rolniczego, leśnego, i łowieckiego trudu, za ich pracę na pożytek sobie i innym.
Minister Zofia Krzyżanowska wręczyła odznaczenia „Zasłużony dla rolnictwa”:
Andrzejowi Kotarskiemu z powiatu augustowskiego, Antoniemu Januszowi Sowińskiemu z powiatu białostockiego, Piotrowi Galimskiemu i Marianowi Kaczmarzyk z powiatu hajnowskiego, a także Witoldowi Sienickiemu z Czyżewa.
Wśród wyróżnionych znaleźli się także mieszkańcy naszego miasta. Wicemarszałek Mieczysław Baszko wręczył Odznakę Honorową Województwa Podlaskiego przyznaną przez Zarząd Województwa Podlaskiego wieloletniemu honorowemu dawcy krwi, Prezesowi Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi w Czarnej Białostockiej - Zdzisławowi Świrskiemu.
Miłą niespodzianką dla Burmistrza Czarnej Białostockiej - Tadeusza Matejko, Wiceburmistrz – Agnieszki Tarkawian, Ks. proboszcza Jerzego Buzuna oraz Nadleśniczego Nadleśnictwa Czarna Białostocka – Andrzeja Stobińskiego było odznaczenie za zasługi dla łowiectwa polskiego i trud włożony w organizację wszystkich dotychczasowych Spotkań Hubertowskich. W dowód uznania Jarosław Żukowski Przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego wręczył odznaczenia przyznane przez kapitułę przy Naczelnej Radzie Łowieckiej w Warszawie.

Fot. A.Kudlewski

Po części oficjalnej na scenie pojawił się Andrzej Beja Zaborski, który w słomkowym kapeluszu wniósł wiele „słońca”.
Tradycyjnie już przy tej okazji wręczono nagrody za najlepsze wieńce dożynkowe. Komisja oceniała wieńce w dwóch kategoriach: wieńców tradycyjnych i współczesnych.
W kategorii wieńca tradycyjnego zwyciężył i otrzymał Nagrodę Marszałka Województwa Podlaskiego Zespół Folklorystyczny „Malwianki” ze Studzianek. Nagrodę Burmistrza Czarnej Białostockiej za zajęcie II miejsca odebrał Zespół „Knyszynianki” z Knyszyna, a Nagrodę Starosty Powiatu Białostockiego za zajęcie III miejsca otrzymał wieniec wykonany przez Zespół „Żawaranki”, Koło Gospodyń Wiejskich z Dubin i Starego Berezowa oraz mieszkańców wsi Mochnate.
W kategorii wieńców współczesnych najwyżej został oceniony wieniec wykonany przez Zespół „Pogodna Jesień” z powiatu monieckiego zdobywając nagrodę Marszałka Województwa Podlaskiego. Nagrodę Starosty Powiatu Białostockiego za zajęcie II miejsca otrzymało Koło Gospodyń Wiejskich z Czarnej Wsi Kościelnej, a nagrodę Burmistrza Czarnej Białostockiej za zajęcie III miejsca zabrał Zespół „Koplanianki” z Koplan.

Fot. A.Kudlewski

Fot. G.Wilczewski

Natomiast laureatami konkursu „Żniwa mogą być bezpieczne” zostali: Łukasz Deputat z Lebiedzina w gminie Sokółka, Piotr Roszko z Wólki Waniewskiej w gminie Łapy oraz Sławomir Jabłoński z Sannik w gminie Tykocin.

Fot. B.Królik

Tradycyjnie, jak co roku, odbył się konkurs „Hubertowskie Jadło”. Komisja miała nie lada zadanie, musiała ocenić aż 27 potraw.
W kategorii „Bigos myśliwski” najlepszą kucharką została Teresa Tałałaj, II miejsce zajęła Katarzyna Gruszewska, a III - Elżbieta Łokić. W kategorii „Potrawa z ziemniaka” komisja jednogłośnie przyznała I miejsce Beacie Łokić za „Kotlet nadziewany grzybami”, na II miejscu znalazła się „Kiszka ziemniaczana” Jadwigi Krokos, a na III – „Babka” Łukasza Niewiarowskiego. W kategorii „Inne leśne rarytasy” furorę zrobiły „Rożki z grzybami” Haliny Brynda. Przygotowany przez Barbarę Górską „Pasztecik z jelenia z żurawiną” zajął II miejsce, a „Pasztet gajowego” Elżbiety Łokić - III. Natomiast Marcin Górski z nalewką „Dary lata” okazał się bezkonkurencyjny w kategorii „Nalewka leśna”. Nalewka „Babuni” Janiny Olechno zajęła II miejsce, a III – nalewka „Energetyczna” Barbary Górskiej.

Fot. A.Kudlewski

Fot. G.Wilczewski

Na łączonej imprezie nie zabrakło wystawy płodów rolnych, maszyn i sprzętu rolniczego a także producentów regionalnej żywności z Podlasia. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa Polskiego Związku Łowieckiego i Lasów Państwowych. Uzupełnieniem były występy zespołów ludowych, sygnalistów i zespołów łowieckich, jak też stoiska podlaskiego rzemiosła i rękodzieła ludowego.
Okazale zaprezentował się Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, a galerię nowoczesnych maszyn rolniczych przedstawił PRONAR, SAMASZ Białystok, CONTRACTUS Białystok i CYNKOMET z Czarnej Białostockiej.

Fot. A.Kudlewski

Miłośnicy fotografii mogli obejrzeć wystawę autorstwa A. Kudlewskiego „Wieś Podlaska” przedstawiającą to, co dziś jest rzadkością – ręcznie wiązane snopki, kosy i snopowiązałki. Zebranej widowni czas umilały występy zespołów folklorystycznych i Miejska Orkiestra Dęta z Białegostoku. Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone” zaprezentował najwyższy poziom artystyczny. "Kurpie Zielone" z oddaniem pielęgnują tradycje ludowe Podlasia i Kurpiowszczyzny oraz popularyzują najpiękniejsze pieśni i tańce z rejonu Północno-Wschodniej Polski.
Dźwięki muzyki w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Polskiego Związku Łowieckiego pod kierownictwem Mieczysława Leśniczaka słychać było w całej Puszczy Knyszyńskiej i okolicach. „Cygańskie Serca” swoim występem zamknęły tegoroczne Święto Plonów i „Spotkania Hubertowskie.

Fot. A.Kudlewski

Fot. G.WilczewskiTransmisja Online z sesji Rady Miejskiej

Głosowania Rady Miejskiej

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ NA ROK 2018

31 stycznia (czw.)
28 marca (czw.)
09 maja (czw.)
13 czerwca (czw.)
29 sierpnia (czw.)
17 października (wt.)
28 listopada (czw.)
19 grudnia (czw.)


Księga gości
Wpisz się do naszej
Księgi Gości

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać na email informacje o aktualnościach na stronę zapisz się do naszego systemu


LINKI


2006-2007 Copyright: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, wykonanie: Tomasz Lulkiewicz

Font Size: