tel. (85) 713 13 40, fax. (85) 713 13 49,um@czarnabialostocka.pl
12 Grudnia 2019
imieniny obchodzą: Joanna, Aleksandra, Dagmara

PKO BP II Oddział w Białymstoku
I Oddział w Czarnej Białostockiej
Nr konta: 39 1020 1332 0000 1602 0037 4298


nasze strony

rozkład jazdy

pliki do pobrania
Urząd Stanu Cywilnego Działalność gospodarcza Gospodarka odpadami Podatki - wzory deklaracji Planowanie przestrzenne Ochrona środowiska Przedszkole Mapa aktywności organizacji pozarządowych Rada seniorów Informacje dla przewoźników Tytuł: Honorowy Obywatel Inne

Planowane akcje zdawania krwi w Czarnej Białostockiej w roku 2019

w godz 8:30-13:00

14 lutego (czwartek)
11 kwietnia (czwartek)
06 czerwca (czwartek)
08 sierpnia (czwartek)
17 październik (czwartek)

12 grudnia (czwartek)


PSZOK czynny

Poniedziałek - 10:00-18:00
Wtorek - nieczynny
Środa - 10:00-16:00
Czwartek - nieczynny
Piątek - nieczynny
Sobota - 10:00-16:00


TERMINY WYWOZU ODPADÓW W 2019 ROKU

Harmonogram


KASA czynna

Poniedziałek - 8:00-14:30
Wtorek - 8:00-14:00
Środa - 8:00-14:00
Czwartek - 8:00-14:00
Piątek - 8:00-13:30

Przerwa - 10:30 - 11:00


PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ NA ROK 2019

31 stycznia (czw.)
28 marca (czw.)
09 maja (czw.)
13 czerwca (czw.)
29 sierpnia (czw.)
17 października (wt.)
28 listopada (czw.)

19 grudnia (czw.)


Sesje nadzwyczajne Rady Miejskiej w 2019 r.

Transmisja Online z sesji Rady Miejskiej

Nagrania z sesji Rady Miejskiej

Głosowania Rady Miejskiej

Interpelacje Radnych

25 lat Przedszkola w Czarnej Białostockiej

„Świat należy do ludzi, którzy mają odwagę marzyć i ryzykować, aby spełniać swoje marzenia. I starają się robić to jak najlepiej”

Paulo Coelho


W niedzielę 16 czerwca Przedszkole w Czarnej Białostockiej „Kraina Marzeń” obchodziło srebrny jubileusz - 25 lecie funkcjonowania placówki. Przedszkole rozpoczęło swoją działalność 1 września 1988 r. Pierwszymi absolwentami były dzieci urodzone w 1982 roku, które opuściły przedszkole w 1990 roku i rozpoczęły dalszą edukację w szkole. Dzisiaj są już dorosłymi obywatelami miasta.
Dyrektor przedszkola – D. Kowalewska serdecznie powitała wszystkich przybyłych: absolwentów, byłych i obecnych pracowników, społeczność lokalną i zaproszonych gości. Swoją obecnością zaszczycili m.in.: M. Frąckiewicz – Dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego, Specjalnego i Wychowania Kuratorium Oświaty w Białymstoku, J. Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego, A. Matląg – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej, Radni, J. Kulesa – Sekretarz Gminy, J. Dadura – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej, M. Muszyńska – Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 31 w Białymstoku, E. Wysocka – Dyrektor Gimnazjum im. J. Pawła II w Czarnej Białostockiej, G. Bogdanowicz – Dyrektor Domu Kultury w Czarnej Białostockiej, Rada Rodziców i Zarząd Przedszkola, E. Matukiewicz, A. Stobiński, B. Sienkiewicz.
- Drodzy Państwo! W życiu każdego człowieka etap przedszkolny pozostawia ślad, którego jakość możemy ocenić dopiero z pewnej perspektywy. Często dziecko stojące na progu swej edukacji nie jest w stanie ocenić przydatności zdobytej wiedzy, umiejętności. A przecież to w wieku przedszkolnym każdy z nas najsilniej i najintensywniej kształtuje swoją osobowość. Dopiero po latach możemy ocenić na ile te kompetencje przydatne są w życiu. Skłania to nas do refleksji, podobnie jak srebrne gody placówki, które właśnie świętujemy. 25 lat to także czas wspomnień i podsumowań.- powiedziała D. Kowalewska
Program festynu był bardzo bogaty. Były występy dzieci z grup przedszkolnych i absolwentów, były gry, zabawy i konkursy rodzinne. Można było skorzystać z oferty stoisk: plastycznego, loterii fantowej, malowania twarzy, przysmaków kulinarnych, zabaw sportowych. Dzieci chętnie korzystały ze stoiska dmuchaczy (zamek dmuchany, zjeżdżalnia). Wiele frajdy sprawił przejazd ciuchcią kołową po ulicach naszego miasta. Klown zapraszał dzieci do zabawy, zachęcał do zrobienia zdjęcia na motocyklu. Każdy z gości mógł poczęstować się przepysznym tortem urodzinowym. Imprezie towarzyszyła piosenka przewodnia „ Bo nasze przedszkole to jedna rodzina, mały czy duży chłopczyk czy dziewczynka”

T. Sadowska


Dawnych wspomnień czar
Wiele lat temu w Czarnej Białostockiej rozpoczęto budowę przedszkola 4-oddziałowego w czynie społecznym, przy dużym zaangażowaniu mieszkańców tej miejscowości. Zebrano od ludności, zakładów pracy i instytucji gotówkę 10.729,409 zł. Ponadto wniesiono wkład w postaci robocizny. W dniu 4 października 1986 r. (w wolną sobotę) mieszkańcy miasta, rodzice, dziadkowie i młodzież pracowali społecznie przy układaniu kabla elektrycznego. Wartość tego czynu wyniosła 110.000,00 zł.
Inicjatorem powstania przedszkola był Społeczny Komitet Budowy, w skład którego wchodzili:
Jan Matuk – przewodniczący
Jan Targoński – z-ca przewodniczącego
Zbigniew Nowiński – wiceprzewodniczący
Irena Staniszczak – sekretarz
Krzysztof Stępień – członek
Czesław Kasiukiewicz – członek
Barbara Buczyńska – członek
Jan Sakowicz – członek
Kazimierz Antowski – członek
Antoni Zaniewski – członek
Stanisław Jabłoński – członek
Przedszkole oddano do użytku dnia 1 września 1988 roku. Po raz pierwszy w nowym przedszkolu znalazło miejsce 126 dzieci, dyrektorem została mgr Irena Zalewska. Po przejściu Pani Zalewskiej na emeryturę „dzieło” przejęła mgr Agnieszka Znajda, która była dyrektorem do 31sierpnia 2001 r. Od 1 września 2001 r. stanowisko dyrektora piastuje mgr Danuta Kowalewska.
Zmieniali się ludzie: dyrektorzy, pracownicy, zmieniała się nazwa placówki. Początkowo – przedszkole Nr 3, od 25 czerwca 1991 r. Zespół Wychowania Przedszkolnego, w skład, którego weszło Przedszkole Nr 3, Przedszkole Nr 1 oraz żłobek, a od 1 stycznia 2001 r. – Przedszkole w Czarnej Białostockiej.
Piękny jubileusz 20 – lecia przedszkola stał się wspaniałą okazją do nadania placówce nazwy. Przygotowania trwały cały rok szkolny 2007/2008. Pragnieniem wszystkich osób związanych z przedszkolem było, aby zaangażować całą społeczność lokalną i poznać preferencje osób zainteresowanych życiem przedszkola. Jest to bardzo ważne, ponieważ w Czarnej Białostockiej funkcjonuje jedno Przedszkole. W dniu 8 czerwca 2008 r. w czasie przedszkolnego festynu społeczność lokalna dokonała wyboru nazwy (poprzez głosowanie) spośród 5 zgłoszonych. Inne propozycje nazwy to: „Wesołe Przedszkole”, „Mali Zdobywcy”, „Kolorowe Przedszkole”, „Pod Sosnami”.
Dnia 9 września 2008 r. Rada Miejska w Czarnej Białostockiej pojęła uchwałę w sprawie nadania nazwy Przedszkolu w Czarnej Białostockiej. Placówka otrzymała nazwę „Kraina Marzeń”.
Od lutego 2010 r. zmianie uległa także struktura organizacyjna – otworzyliśmy, z inicjatywy Pana Tadeusza Matejko – Burmistrza Czarnej Białostockiej, oddział dla 2,5 – 4 latków w Zespole Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej. Ciekawostką jest, iż był to powrót naszego przedszkola w „progi” szkoły. W latach 1992 – 2004 funkcjonował tam przedszkolny oddział tzw. zerówka.

Jak jest dzisiaj?
Obecnie szczycimy się wieloletnią tradycją pracy z dziećmi w wieku 2,5 – 6 lat. Kształcimy także dzieci niepełnosprawne. W roku szkolnym 2008/2009 zorganizowaliśmy oddział integracyjny. Jesteśmy placówką 10 – oddziałową, czynną od poniedziałku do piątku, od 6:00 do 17:00. W pięciu oddziałach podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana w czasie 5 –ciu godzin dziennie. Nad bezpieczeństwem i zabawą 246 dzieci czuwa 19 nauczycieli i 17 pracowników administracji i obsługi. Staramy się dostosować naszą ofertę do potrzeb dzieci i rodziców.

Kadra Pedagogiczna PrzedszkolaLINKI


2006-2007 Copyright: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, wykonanie: Tomasz Lulkiewicz

Font Size: