tel. (85) 713 13 40, fax. (85) 713 13 49,um@czarnabialostocka.pl
14 Grudnia 2019
imieniny obchodzą: Alfred, Izydor

PKO BP II Oddział w Białymstoku
I Oddział w Czarnej Białostockiej
Nr konta: 39 1020 1332 0000 1602 0037 4298


nasze strony

rozkład jazdy

pliki do pobrania
Urząd Stanu Cywilnego Działalność gospodarcza Gospodarka odpadami Podatki - wzory deklaracji Planowanie przestrzenne Ochrona środowiska Przedszkole Mapa aktywności organizacji pozarządowych Rada seniorów Informacje dla przewoźników Tytuł: Honorowy Obywatel Inne

Planowane akcje zdawania krwi w Czarnej Białostockiej w roku 2019

w godz 8:30-13:00

14 lutego (czwartek)
11 kwietnia (czwartek)
06 czerwca (czwartek)
08 sierpnia (czwartek)
17 październik (czwartek)

12 grudnia (czwartek)


PSZOK czynny

Poniedziałek - 10:00-18:00
Wtorek - nieczynny
Środa - 10:00-16:00
Czwartek - nieczynny
Piątek - nieczynny
Sobota - 10:00-16:00


TERMINY WYWOZU ODPADÓW W 2019 ROKU

Harmonogram


KASA czynna

Poniedziałek - 8:00-14:30
Wtorek - 8:00-14:00
Środa - 8:00-14:00
Czwartek - 8:00-14:00
Piątek - 8:00-13:30

Przerwa - 10:30 - 11:00


PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ NA ROK 2019

31 stycznia (czw.)
28 marca (czw.)
09 maja (czw.)
13 czerwca (czw.)
29 sierpnia (czw.)
17 października (wt.)
28 listopada (czw.)

19 grudnia (czw.)


Sesje nadzwyczajne Rady Miejskiej w 2019 r.

Transmisja Online z sesji Rady Miejskiej

Nagrania z sesji Rady Miejskiej

Głosowania Rady Miejskiej

Interpelacje Radnych

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej na podstawie art. 25 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U z 2009 Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 11 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami ), działając z upoważnienia Burmistrza Gminy Czarna Białostocka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pozyskania i dostarczania produktów żywnościowych w 2013 roku dla najuboższych mieszkańców Gminy Czarna Białostocka w ramach Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (PEAD).

Uczestnikami konkursu mogą być organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536z późniejszymi zmianami).

Konkurs dotyczy realizacji, na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Czarna Białostocka zadania publicznego w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez zapewnienie tym osobom żywności.

Oferty należy składać w siedzibie Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej ul. Torowa 9 w terminie do dnia 26 kwietnia 2013r. do godz. 15.00

Pliki do pobrania:
Szczegóły konkursu

Informacja dotycząca konkursu

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej informuje, iż na konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pozyskania i dostarczania produktów żywnościowych w 2013 roku dla najuboższych mieszkańców Gminy Czarna Białostocka w ramach Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (PEAD) nie wpłynęła żadna oferta.

Agnieszka Dyda
Dyrektor M -GOPS
w Czarnej Białostockiej

Czarna Białostocka, dnia 7 maj 2013r.LINKI


2006-2007 Copyright: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, wykonanie: Tomasz Lulkiewicz

Font Size: