tel. (85) 713 13 40, fax. (85) 713 13 49,um@czarnabialostocka.pl
14 Grudnia 2019
imieniny obchodzą: Alfred, Izydor

PKO BP II Oddział w Białymstoku
I Oddział w Czarnej Białostockiej
Nr konta: 39 1020 1332 0000 1602 0037 4298


nasze strony

rozkład jazdy

pliki do pobrania
Urząd Stanu Cywilnego Działalność gospodarcza Gospodarka odpadami Podatki - wzory deklaracji Planowanie przestrzenne Ochrona środowiska Przedszkole Mapa aktywności organizacji pozarządowych Rada seniorów Informacje dla przewoźników Tytuł: Honorowy Obywatel Inne

Planowane akcje zdawania krwi w Czarnej Białostockiej w roku 2019

w godz 8:30-13:00

14 lutego (czwartek)
11 kwietnia (czwartek)
06 czerwca (czwartek)
08 sierpnia (czwartek)
17 październik (czwartek)

12 grudnia (czwartek)


PSZOK czynny

Poniedziałek - 10:00-18:00
Wtorek - nieczynny
Środa - 10:00-16:00
Czwartek - nieczynny
Piątek - nieczynny
Sobota - 10:00-16:00


TERMINY WYWOZU ODPADÓW W 2019 ROKU

Harmonogram


KASA czynna

Poniedziałek - 8:00-14:30
Wtorek - 8:00-14:00
Środa - 8:00-14:00
Czwartek - 8:00-14:00
Piątek - 8:00-13:30

Przerwa - 10:30 - 11:00


PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ NA ROK 2019

31 stycznia (czw.)
28 marca (czw.)
09 maja (czw.)
13 czerwca (czw.)
29 sierpnia (czw.)
17 października (wt.)
28 listopada (czw.)

19 grudnia (czw.)


Sesje nadzwyczajne Rady Miejskiej w 2019 r.

Transmisja Online z sesji Rady Miejskiej

Nagrania z sesji Rady Miejskiej

Głosowania Rady Miejskiej

Interpelacje Radnych

INFORMACJA!!!

Urząd Miejski – referat finansowy (podatki) - w Czarnej Białostockiej przypomina, że z dniem 15 marca 2013 r. upływa termin płatności I raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego za 2013 r. !
Przedmiotowe podatki (ustalone w drodze decyzji przez Burmistrza), osoby fizyczne płacą w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w ustawowych terminach:
1. do dnia 15 marca roku podatkowego - I ratę;
2. do dnia 15 maja roku podatkowego - II ratę;
3. do dnia 15 września roku podatkowego - III ratę;
4. do dnia 15 listopada roku podatkowego - IV ratę.
Podstawa: art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.); art. 6a ust. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 ze zm.).

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej są obowiązane – bez wezwania - wpłacać na rachunek gminy, obliczony w deklaracji:
1. podatek od nieruchomości za m-c styczeń do dnia 31 stycznia oraz od nieruchomości za m-ce od lutego do grudnia i podatek leśny, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca;
2. podatek rolny, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia: 15 marca roku podatkowego – I ratę, 15 maja – II ratę, 15 września – III ratę i 15 listopada – IV ratę.
Podstawa: art. 6 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.); art. 6 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 ze zm.) i art. 6a ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.).
Podatek od środków transportowych podlegających opodatkowaniu (tj. o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony), osoby fizyczne i prawne są obowiązane wpłacać na rachunek gminy w dwóch ratach, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.
Podstawa: art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.).
Opłatę od posiadania psów, osoby fizyczne posiadające psy, wnoszą bez wezwania na rachunek gminy w terminie do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia w ciągu roku – w terminie 14 dni od powstania tego obowiązku.
Podstawa: art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) i § 3 uchwały Nr XX/177/08 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 21 października 2008 r. w sprawie określenia opłaty od posiadania psów.


mgr Iwona Ścibek – inspektor ds. wymiaru podatkuLINKI


2006-2007 Copyright: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, wykonanie: Tomasz Lulkiewicz

Font Size: