tel. (85) 713 13 40, fax. (85) 713 13 49,um@czarnabialostocka.pl
18 Listopada 2018
imieniny obchodzą: Aniela, Klaudyna, Roman

PKO BP II Oddział w Białymstoku
I Oddział w Czarnej Białostockiej
Nr konta: 39 1020 1332 0000 1602 0037 4298


nasze strony

rozkład jazdy

pliki do pobrania
Urząd Stanu Cywilnego Działalność gospodarcza Gospodarka odpadami Podatki - wzory deklaracji Planowanie przestrzenne Ochrona środowiska Przedszkole Mapa aktywności organizacji pozarządowych Informacje dla przewoźników Tytuł: Honorowy Obywatel Inne

Planowane akcje zdawania krwi w Czarnej Białostockiej w roku 2018

w godz 8:30-13:00

15 lutego (czwartek)
12 kwietnia (czwartek)
21 czerwca (czwartek)
23 sierpnia (czwartek)
18 październik (czwartek)

13 grudnia (czwartek)


PSZOK czynny

Poniedziałek - nieczynny
Wtorek - 10:00-18:00
Środa - 10:00-18:00
Czwartek - 10:00-18:00
Piątek - 10:00-18:00
Sobota - 10:00-16:00


TERMINY WYWOZU ODPADÓW W 2018 ROKU

Harmonogram


KASA czynna

Poniedziałek - 8:00-14:30
Wtorek - 8:00-14:00
Środa - 8:00-14:00
Czwartek - 8:00-14:00
Piątek - 8:00-13:30

Przerwa - 10:30 - 11:00

Podsumowanie projektu realizowanego przez M-GOPS


28 grudnia 2012 r. w restauracji „Helios” w Czarnej Białostockiej przy ulicy Torowej odbyło się uroczyste seminarium kończące realizację V edycji projektu systemowego pod nazwą „Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Osób Bezrobotnych w Gminie Czarna Białostocka” realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej w okresie od 1 marca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz ze środków budżetu państwa.
Działania w ramach Projektu były zgodne z prawem lokalnym w zakresie polityki społecznej i celami operacyjnymi Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007 – 2013.
Projekt był skierowany do osób w wieku aktywności zawodowej, korzystających z pomocy społecznej. Uczestnicy to 29 osób (24 kobiety i 5 mężczyzn) z terenu miasta i gminy korzystające z pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, zatrudnione – rolnicy, o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach, z którymi zostały zawarte kontrakty socjalne.
Projekt był odpowiedzią na kwestię bezrobocia, która jest kluczowym problemem wśród osób korzystających z pomocy tut. Ośrodka i wpływa niekorzystnie na funkcjonowanie w społeczeństwie oraz w rodzinie.
Celem głównym projektu była aktywizacja zawodowa i społeczna osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z Gminy Czarna Białostocka, natomiast celami szczegółowymi było zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników i wiary we własne siły potrzebne do pokonania barier psychologicznych, fizycznych, podniesienie motywacji do aktywności zawodowej, uzupełnienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy, wsparcie działań w ramach aktywnej integracji poprzez wypłatę zasiłków celowych.
W ramach działań projektu zostały zorganizowane warsztaty na temat tożsamości i planowania własnego rozwoju, zajęcia indywidualne i grupowe z psychologiem, doradcą zawodowym, kurs komputerowy, kurs „Zakładanie działalności gospodarczej”, a także szkolenia zawodowe: kurs handlowiec sprzedawca z modułem obsługi kas fiskalnych (12 osób), kurs usług opiekuńczych – kurs siostry PCK ( 7 osób), kurs gastronomiczny (2 osoby), kurs pracownik administracyjno – biurowy (1 osoba), kurs profesjonalna opiekunka dziecięca ( 3 osoby), kurs magazynier z obsługą wózków jezdniowych ( 2 osoby), kurs spawanie metodą Mag, Tig ( 2 osoby).
Dla Beneficjentów został zorganizowany wyjazd edukacyjno – integracyjny do teatru w Warszawie.
W trakcie seminarium każdy z Uczestników projektu otrzymał certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności.
Na zakończenie zebrani wysłuchali koncertu zespołu: „Trio Akordeonowe”.

Osoby zainteresowane kolejną edycją projektu zapraszamy do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej przy ulicy Torowej 9 w godzinach 7:30 – 15:30.


Fot. G. WilczewskiTransmisja Online z sesji Rady Miejskiej

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ NA ROK 2018

25 stycznia (czw.)
27 marca (wt.)
18 kwietnia (śr.)
12 czerwca (wt.)
30 sierpnia (czw.)
09 października (wt.)

20 listopada (wt.)
18 grudnia (wt.)


Księga gości
Wpisz się do naszej
Księgi Gości

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać na email informacje o aktualnościach na stronę zapisz się do naszego systemu


LINKI


2006-2007 Copyright: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, wykonanie: Tomasz Lulkiewicz

Font Size: