tel. (85) 713 13 40, fax. (85) 713 13 49,um@czarnabialostocka.pl
29 Czerwca 2017
imieniny obchodzą: Benita, Piotr, Paweł

PKO BP II Oddział w Białymstoku
I Oddział w Czarnej Białostockiej
Nr konta: 39 1020 1332 0000 1602 0037 4298


nasze strony

rozkład jazdy

pliki do pobrania
Urząd Stanu Cywilnego Działalność gospodarcza Gospodarka odpadami Podatki - wzory deklaracji Planowanie przestrzenne Ochrona środowiska Przedszkole Mapa aktywności organizacji pozarządowych Informacje dla przewoźników Tytuł: Honorowy Obywatel Inne

Planowane akcje zdawania krwi w Czarnej Białostockiej w roku 2017

w godz 8:30-13:00

09 lutego (czwartek)
13 kwietnia (czwartek)
08 czerwca (czwartek)

10 sierpnia (czwartek)
12 październik (czwartek)
14 grudnia (czwartek)


PSZOK czynny

Poniedziałek - nieczynny
Wtorek - 10:00-18:00
Środa - 10:00-18:00
Czwartek - 10:00-18:00
Piątek - 10:00-18:00
Sobota - 10:00-16:00


TERMINY WYWOZU ODPADÓW W 2017 ROKU

Harmonogram


KASA czynna

Poniedziałek - 8:00-14:30
Wtorek - 8:00-14:00
Środa - 8:00-14:00
Czwartek - 8:00-14:00
Piątek - 8:00-13:30

Przerwa - 10:30 - 11:00

Warunki i zasady korzystania z przystanków...

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacji zbiorowej dla operatorów i przewoźników wykonujących regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym.
1. Z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach krajowych na terenie województwa podlaskiego zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, mogą korzystać operatorzy i przewoźnicy wykonujący regularne przewozy osób w ramach publicznego transportu zbiorowego.
2. Warunkiem niezbędnym do korzystania z przystanków komunikacyjnych jest posiadanie zgody Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku.
3. W celu uzyskania zgody na korzystanie z przystanków, należy złożyć stosowny wniosek w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku, do którego należy załączyć:
- projekt proponowanego rozkładu jazdy,
- mapę przebiegu linii komunikacyjnej wraz z zaznaczonymi przystankami określonymi w załączonym projekcie rozkładu jazdy.
4. Przedsiębiorca korzystający z przystanku zobowiązuje się do:
- każdorazowego powiadamiania zarządzającego przystankami o zamiarze zmiany rozkładu jazdy szczególności w przypadkach dotyczących zmian godzin i dni kursowania oraz zmiany ilości przystanków w ramach posiadanego uzgodnienia,
- wprowadzenie powyższych zmian w rozkładzie jazdy uzależnione jest od uzyskania na nie zgody, wydanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku.
5. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku może odmówić wydania zgody lub uzgodnienia wprowadzenia proponowanych przez przedsiębiorcę ( operatora, przewoźnika) zmian do rozkładu jazdy na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, w przypadku wystąpienia jednej z poniższych okoliczności:
- wydanie zgody lub uzgodnienia wprowadzenia proponowanych przez przedsiębiorcę (operatora, przewoźnika) zmian do rozkładu jazdy ograniczy przepustowość przystanków komunikacyjnych (uniemożliwi lub w znaczny sposób utrudni korzystanie z przystanków przez uprawnionych operatorów i przewoźników),
- wydanie zgody lub uzgodnienia wprowadzenia proponowanych przez przedsiębiorcę (operatora, przewoźnika) zmian do rozkładu jazdy spowoduje zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego.
6. Operatorzy i przewoźnicy posiadający właściwą zgodę na korzystanie z przystanków komunikacyjnych będących w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, mają obowiązek podać do publicznej wiadomości rozkład jazdy poprzez zamieszczenie stosownej informacji na przystankach komunikacyjnych.
7. Sposób umieszczenia rozkładu jazdy na przystanku należy uzgodnić z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku.
8. Utrzymanie tablicy z rozkładem jazdy w należytym stanie technicznym należy do przedsiębiorcy (operatora, przewoźnika).
9. Zabrania się umieszczania na przystankach komunikacyjnych innych informacji niż te, które dotyczą rozkładu jazdy, oraz reklam w rozumieniu art. 4 ust. 23 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych ( Dz. U. z 2007 roku. Nr 19 , poz. 115 z późn. zm).
10. Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu realizacji regularnych przewozów osób ( wsiadanie i wysiadanie pasażerów).
11. Zabrania się postoju na przystankach ponad czas niezbędny do obsługi podróżnych.
12. wykonywanie manewru zawracania i parkowania może odbywać się jedynie w miejscach wyznaczonych.
13. Przedsiębiorca korzystający z przystanku zobowiązuje się do korzystania z przystanków komunikacyjnych sposób umożliwiający innym operatorom i przewoźnikom korzystanie z nich na równych prawach.
14. W przypadku nie stosowania się przedsiębiorców do warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku może cofnąć zgodę na korzystanie z nich.

Gmina Czarna Białostocka
Wykaz położonych przy drogach krajowych przystanków komunikacji zbiorowej będących w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku

Nr drogiLokalizacja przystankuNazwa miejscowości wg. rejestru terytorialnego na terenie którego położony jest przystanek / nazwa zwyczajowaNumer przystanku
km + hmStrona drogiparzysty wg. km narastającegonieparzysty wg. km malejącego
8661+800LewaLacka Buda / Kopisk szosa-87
8661+926PrawaLacka Buda / Kopisk szosa90-
8665+638LewaLacka Buda / Przewalanka-89
8665+751PrawaLacka Buda / Przewalanka92-
1935+505PrawaCzarna Białostocka ul. Białostocka34-
1936+150PrawaCzarna Białostocka36-
1936+225LewaCzarna Białostocka-31
1939+610PrawaPonure / Ruda Rzeczka38-


Księga gości
Wpisz się do naszej
Księgi Gości

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać na email informacje o aktualnościach na stronę zapisz się do naszego systemu

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ NA ROK 2017

14 lutego (wt.)
28 marca (wt.)
27 kwietnia (czw.)
13 czerwca (wt.)

29 sierpnia (wt.)
05 października (czw.)
14 listopada (wt.)
19 grudnia (wt.)LINKI


2006-2007 Copyright: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, wykonanie: Tomasz Lulkiewicz

Font Size: