tel. (85) 713 13 40, fax. (85) 713 13 49,um@czarnabialostocka.pl
20 Lutego 2019
imieniny obchodzą: Leon, Ludmiła, Eustachy

PKO BP II Oddział w Białymstoku
I Oddział w Czarnej Białostockiej
Nr konta: 39 1020 1332 0000 1602 0037 4298


nasze strony

rozkład jazdy

pliki do pobrania
Urząd Stanu Cywilnego Działalność gospodarcza Gospodarka odpadami Podatki - wzory deklaracji Planowanie przestrzenne Ochrona środowiska Przedszkole Mapa aktywności organizacji pozarządowych Informacje dla przewoźników Tytuł: Honorowy Obywatel Inne

Planowane akcje zdawania krwi w Czarnej Białostockiej w roku 2019

w godz 8:30-13:00

14 lutego (czwartek)
11 kwietnia (czwartek)
06 czerwca (czwartek)
08 sierpnia (czwartek)
10 październik (czwartek)
12 grudnia (czwartek)


PSZOK czynny

Poniedziałek - 10:00-18:00
Wtorek - nieczynny
Środa - 10:00-16:00
Czwartek - nieczynny
Piątek - nieczynny
Sobota - 10:00-16:00


TERMINY WYWOZU ODPADÓW W 2019 ROKU

Harmonogram


KASA czynna

Poniedziałek - 8:00-14:30
Wtorek - 8:00-14:00
Środa - 8:00-14:00
Czwartek - 8:00-14:00
Piątek - 8:00-13:30

Przerwa - 10:30 - 11:00


PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ NA ROK 2019

31 stycznia (czw.)
28 marca (czw.)
09 maja (czw.)
13 czerwca (czw.)
29 sierpnia (czw.)
17 października (wt.)
28 listopada (czw.)
19 grudnia (czw.)


Sesje nadzwyczajne Rady Miejskiej w 2019 r.

Transmisja Online z sesji Rady Miejskiej

Nagrania z sesji Rady Miejskiej

Głosowania Rady Miejskiej

Interpelacje Radnych

Wyniki ogłoszonych konsultacji

Konsultacje projektu „Program Współpracy Gminy Czarna Białostocka w 2013 roku” rozpoczęły się 11 października, a zakończyły 24 października 2012 r. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach były organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu Gminy Czarna Białostocka, których dziedzina działalności statutowej jest zgodna z charakterem aktu. Opinie można było zgłaszać pisemnie korzystając z załączonego „Formularza zgłaszania opinii” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej lub przesłać pocztą elektroniczną na wskazany adres.
Informacja o rozpoczynających się konsultacjach została także przekazana pocztą elektroniczną organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Czarna Białostocka.

W określonym terminie nie wpłynęły jakiekolwiek uwagi do projektu Programu.
Po zakończonych konsultacjach z organizacjami pozarządowymi członkowie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego podczas spotkania opiniującego projekt dokonali kilku zmian w projekcie Programu.

Zmiany dotyczyły:

ROZDZIAŁ VI, PRIORYTETOWE OBSZARY WSPÓŁPRACY
§ 14
pkt 3 dodano zapis:
d) organizacja imprez sportowych promujących sport, kulturę fizyczną i osiągnięcia sportowe na terenie miasta i gminy Czarna Białostocka, w tym wszelkiego rodzaju zawody, konkursy, turnieje itp.;
pkt 4 lit. e) dodano „feryjnego”
zapis po poprawce brzmi:
e) organizowanie aktywnych form wypoczynku feryjnego i letniego dzieci i młodzieży w szczególności ze środowisk zagrożonych uzależnieniem;
pkt 4 lit. g) zamieniono
g) organizacja na terenie miasta i gminy Czarna Białostocka imprez ogólnodostępnych promujących zachowania ekologiczne, prospołeczne (w tym wszelkiego rodzaju zawody, konkursy, turnieje itp.).
zapis po poprawce brzmi:
g) organizacja na terenie miasta i gminy Czarna Białostocka imprez ogólnodostępnych, w tym sportowych promujących spędzanie wolnego czasu jako alternatywa dla uzależnień.

Wskazane poprawki zostały naniesione w projekcie Programu. Dalsza część pozostała bez zmian. Rezultaty konsultacji zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej www.czarnabialostocka.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej.LINKI


2006-2007 Copyright: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, wykonanie: Tomasz Lulkiewicz

Font Size: