tel. (85) 713 13 40, fax. (85) 713 13 49,um@czarnabialostocka.pl
14 Grudnia 2018
imieniny obchodzą: Alfred, Izydor

PKO BP II Oddział w Białymstoku
I Oddział w Czarnej Białostockiej
Nr konta: 39 1020 1332 0000 1602 0037 4298


nasze strony

rozkład jazdy

pliki do pobrania
Urząd Stanu Cywilnego Działalność gospodarcza Gospodarka odpadami Podatki - wzory deklaracji Planowanie przestrzenne Ochrona środowiska Przedszkole Mapa aktywności organizacji pozarządowych Informacje dla przewoźników Tytuł: Honorowy Obywatel Inne

Planowane akcje zdawania krwi w Czarnej Białostockiej w roku 2018

w godz 8:30-13:00

15 lutego (czwartek)
12 kwietnia (czwartek)
21 czerwca (czwartek)
23 sierpnia (czwartek)
18 październik (czwartek)

13 grudnia (czwartek)


PSZOK czynny

Poniedziałek - nieczynny
Wtorek - 10:00-18:00
Środa - 10:00-18:00
Czwartek - 10:00-18:00
Piątek - 10:00-18:00
Sobota - 10:00-16:00


TERMINY WYWOZU ODPADÓW W 2018 ROKU

Harmonogram


KASA czynna

Poniedziałek - 8:00-14:30
Wtorek - 8:00-14:00
Środa - 8:00-14:00
Czwartek - 8:00-14:00
Piątek - 8:00-13:30

Przerwa - 10:30 - 11:00

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 33 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz.1227 ze zm.) informuję:
1. Iż tutejszy organ przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni mas bitumicznych na nieruchomości Nr geod. 1578/62 w obrębie geod. Czarna Białostocka.
2. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 10.06.2009 r. na wniosek firmy: Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe „BIALEKO”, Fasty ul. Dzikowska 6, 15-694 Białystok.
3. Przedmiotem prowadzonego postępowania jest wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy wytwórni mas bitumicznych na nieruchomości Nr geod. 1578/62 w obrębie geod. Czarna Białostocka.
4. Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Czarnej Białostockiej. Organem właściwym do dokonania uzgodnień jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku. Organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku.
5. Istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją zgromadzoną w sprawie oraz raportem oddziaływania na środowisko inwestycji, która jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej, ul. Traugutta 2, 16-020 Czarna Białostocka, pokój nr 14, w godzinach urzędowania.
6. W przedmiotowej sprawie można składać uwagi i wnioski na adres Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej, ul. Traugutta 2, 16-020 Czarna Białostocka. Termin składania uwag i wniosków upływa 21 dni po podaniu do publicznej informacji niniejszego obwieszczenia.
7. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Czarnej Białostockiej. Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej – www.czarnabialostocka.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej i tablicy ogłoszeń w miejscu lokalizacji planowanego przedsięwzięcia.Transmisja Online z sesji Rady Miejskiej

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ NA ROK 2018

25 stycznia (czw.)
27 marca (wt.)
18 kwietnia (śr.)
12 czerwca (wt.)
30 sierpnia (czw.)
09 października (wt.)
20 listopada (wt.)

29 listopada (czw.)


Księga gości
Wpisz się do naszej
Księgi Gości

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać na email informacje o aktualnościach na stronę zapisz się do naszego systemu


LINKI


2006-2007 Copyright: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, wykonanie: Tomasz Lulkiewicz

Font Size: