tel. (85) 713 13 40, fax. (85) 713 13 49,um@czarnabialostocka.pl
20 Lutego 2019
imieniny obchodzą: Leon, Ludmiła, Eustachy

PKO BP II Oddział w Białymstoku
I Oddział w Czarnej Białostockiej
Nr konta: 39 1020 1332 0000 1602 0037 4298


nasze strony

rozkład jazdy

pliki do pobrania
Urząd Stanu Cywilnego Działalność gospodarcza Gospodarka odpadami Podatki - wzory deklaracji Planowanie przestrzenne Ochrona środowiska Przedszkole Mapa aktywności organizacji pozarządowych Informacje dla przewoźników Tytuł: Honorowy Obywatel Inne

Planowane akcje zdawania krwi w Czarnej Białostockiej w roku 2019

w godz 8:30-13:00

14 lutego (czwartek)
11 kwietnia (czwartek)
06 czerwca (czwartek)
08 sierpnia (czwartek)
10 październik (czwartek)
12 grudnia (czwartek)


PSZOK czynny

Poniedziałek - 10:00-18:00
Wtorek - nieczynny
Środa - 10:00-16:00
Czwartek - nieczynny
Piątek - nieczynny
Sobota - 10:00-16:00


TERMINY WYWOZU ODPADÓW W 2019 ROKU

Harmonogram


KASA czynna

Poniedziałek - 8:00-14:30
Wtorek - 8:00-14:00
Środa - 8:00-14:00
Czwartek - 8:00-14:00
Piątek - 8:00-13:30

Przerwa - 10:30 - 11:00


PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ NA ROK 2019

31 stycznia (czw.)
28 marca (czw.)
09 maja (czw.)
13 czerwca (czw.)
29 sierpnia (czw.)
17 października (wt.)
28 listopada (czw.)
19 grudnia (czw.)


Sesje nadzwyczajne Rady Miejskiej w 2019 r.

Transmisja Online z sesji Rady Miejskiej

Nagrania z sesji Rady Miejskiej

Głosowania Rady Miejskiej

Interpelacje Radnych

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 25 lipca 2008r o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 154 z 2008r., poz. 958) oraz art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000r., poz. 1071 z późniejszymi zmianami) Starosta Białostocki zawiadamia, że w dniu 09 lipca 2009 r. na wniosek Powiatu Białostockiego, w imieniu którego występuje Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku, wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1420B Czarna Wieś Kościelna na działkach:
Obręb Czarna Wieś Kościelna: 209/1, 217, 229, 18/4; Obręb Rudnia: 63/1, 59, 60, 70/1, 54/3, 54/4, 64, 58/6, 9/1, 10/1, 28/8, 28/9, 12/1, 18/1, 20/2, 22/1, 29/1, 23/1, 25/1, 46/1, nr 49/1, nr 50/1, nr 53/4, nr 53/5 30/1, 53/3, 51/1, 52/1, 55/1, 57/1, 58/5, 58/7; obręb Klimki: 100/3, z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości:
Obręb Czarna Wieś Kościelna: nr geod. 18/2 na działki nr geod. 18/4 i 18/5;
Obręb Rudnia: nr geod. 70 na działki nr geod. 70/1 i 70/2, nr geod. 54/1 na działki nr geod. 54/3 i 54/5, nr geod. 54/2 na działki nr geod. 54/4 i 54/6, nr geod. 9 na działki nr geod. 9/1 i 9/2, nr geod. 10 na działki nr geod. 10/1 i 10/2, nr geod. 28/4 na działki nr geod. 28/6 i 28/8, nr geod. 28/3 na działki nr geod. 28/9 i 28/7, nr geod. 12 na działki nr geod. 12/1 i 12/2, nr geod. 18 na działki nr geod. 18/1 i 18/2, nr geod. 20 na działki nr geod. 20/1 i 20/2, nr geod. 22 na działki nr geod. 22/1 i 22/2,nr geod. 29 na działki nr geod. 29/1 i 29/2, nr geod. 23 na działki nr geod. 23/1 i 23/2, nr geod. 25 na działki nr geod. 25/1 i 25/2, 46 na działki nr geod. 46/1 i 46/2, nr geod. 49 na działki nr geod. 49/1 i 49/2, nr geod. 50 na działki nr geod. 50/1 i 50/2, nr geod. 53/2 na działki nr geod. 53/4, 53/5 i 53/7, nr geod. 30 na działki nr geod. 30/1 i 30/2, nr geod. 53/1 na działki nr geod. 53/3 i 53/6,nr geod. 51 na działki nr geod. 51/1 i 51/2, nr geod. 52 na działki nr geod. 52/1 i 52/2, nr geod. 55 na działki nr geod. 55/1 i 55/2, nr geod. 57 na działki nr geod. 57/1 i 57/2, nr geod. 58/1 na działki nr geod. 58/5 i 58/10, nr geod. 58/2 na działki nr geod. 58/7 i 58/11;
Obręb Klimki – nr geod. 100/1 na działki nr geod. 100/3 i 100/4.
Zawiadomienie i doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w prasie i na tablicy ogłoszeń w siedzibie gminy, tj. do dnia 06.08.2009 r.
W terminie do dnia 20.08.2009 r. w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury, ul. Borsucza 2 w Białymstoku, pok. 313 strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem.LINKI


2006-2007 Copyright: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, wykonanie: Tomasz Lulkiewicz

Font Size: