tel. (85) 713 13 40, fax. (85) 713 13 49,um@czarnabialostocka.pl
20 Listopada 2019
imieniny obchodzą: Edyta, Edmund, Anatol

PKO BP II Oddział w Białymstoku
I Oddział w Czarnej Białostockiej
Nr konta: 39 1020 1332 0000 1602 0037 4298


nasze strony

rozkład jazdy

pliki do pobrania
Urząd Stanu Cywilnego Działalność gospodarcza Gospodarka odpadami Podatki - wzory deklaracji Planowanie przestrzenne Ochrona środowiska Przedszkole Mapa aktywności organizacji pozarządowych Rada seniorów Informacje dla przewoźników Tytuł: Honorowy Obywatel Inne

Planowane akcje zdawania krwi w Czarnej Białostockiej w roku 2019

w godz 8:30-13:00

14 lutego (czwartek)
11 kwietnia (czwartek)
06 czerwca (czwartek)
08 sierpnia (czwartek)
17 październik (czwartek)

12 grudnia (czwartek)


PSZOK czynny

Poniedziałek - 10:00-18:00
Wtorek - nieczynny
Środa - 10:00-16:00
Czwartek - nieczynny
Piątek - nieczynny
Sobota - 10:00-16:00


TERMINY WYWOZU ODPADÓW W 2019 ROKU

Harmonogram


KASA czynna

Poniedziałek - 8:00-14:30
Wtorek - 8:00-14:00
Środa - 8:00-14:00
Czwartek - 8:00-14:00
Piątek - 8:00-13:30

Przerwa - 10:30 - 11:00


PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ NA ROK 2019

31 stycznia (czw.)
28 marca (czw.)
09 maja (czw.)
13 czerwca (czw.)
29 sierpnia (czw.)
17 października (wt.)

28 listopada (czw.)
19 grudnia (czw.)


Sesje nadzwyczajne Rady Miejskiej w 2019 r.

Transmisja Online z sesji Rady Miejskiej

Nagrania z sesji Rady Miejskiej

Głosowania Rady Miejskiej

Interpelacje Radnych

Zmiany w składaniu deklaracji

WAŻNE ZMIANY W SKŁADANIU DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dnia 22.08.2019r. została ogłoszona ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1579), która wprowadza szereg istotnych zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Jedną ze znaczących zmian jest doprecyzowanie terminu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

− w przypadku ZMIANY DANYCH będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi np. zmiana liczby osób, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację W TERMINIE DO 10 DNIA MIESIĄCA NASTĘPUJĄCEGO PO MIESIĄCU, W KTÓRYM NASTĄPIŁA ZMIANA (w związku z powyższym np. deklaracje za miesiąc październik należy składać do 10 listopada i analogicznie w miesiącach następnych).

Ponadto dodany został artykuł 6m ust. 4 zgodnie, z którym właściciel nieruchomości NIE MOŻE ZŁOŻYĆ DEKLARACJI ZMNIEJSZAJĄCEJ WYSOKOŚĆ ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA OKRES WSTECZNY.
Wyjątkiem od powyższej reguły jest złożenie deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania W ZWIĄZKU ZE ŚMIERCIĄ MIESZKAŃCA tutaj został wskazany termin − 6 MIESIĘCY OD DNIA TEGO ZDARZENIA.LINKI


2006-2007 Copyright: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, wykonanie: Tomasz Lulkiewicz

Font Size: