tel. (85) 713 13 40, fax. (85) 713 13 49,um@czarnabialostocka.pl
20 Marca 2019
imieniny obchodzą: Aleksandra, Klaudia, Anatol

PKO BP II Oddział w Białymstoku
I Oddział w Czarnej Białostockiej
Nr konta: 39 1020 1332 0000 1602 0037 4298


nasze strony

rozkład jazdy

pliki do pobrania
Urząd Stanu Cywilnego Działalność gospodarcza Gospodarka odpadami Podatki - wzory deklaracji Planowanie przestrzenne Ochrona środowiska Przedszkole Mapa aktywności organizacji pozarządowych Informacje dla przewoźników Tytuł: Honorowy Obywatel Inne

Planowane akcje zdawania krwi w Czarnej Białostockiej w roku 2019

w godz 8:30-13:00

14 lutego (czwartek)
11 kwietnia (czwartek)
06 czerwca (czwartek)
08 sierpnia (czwartek)
10 październik (czwartek)
12 grudnia (czwartek)


PSZOK czynny

Poniedziałek - 10:00-18:00
Wtorek - nieczynny
Środa - 10:00-16:00
Czwartek - nieczynny
Piątek - nieczynny
Sobota - 10:00-16:00


TERMINY WYWOZU ODPADÓW W 2019 ROKU

Harmonogram


KASA czynna

Poniedziałek - 8:00-14:30
Wtorek - 8:00-14:00
Środa - 8:00-14:00
Czwartek - 8:00-14:00
Piątek - 8:00-13:30

Przerwa - 10:30 - 11:00


PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ NA ROK 2019

31 stycznia (czw.)
28 marca (czw.)
09 maja (czw.)
13 czerwca (czw.)
29 sierpnia (czw.)
17 października (wt.)
28 listopada (czw.)
19 grudnia (czw.)


Sesje nadzwyczajne Rady Miejskiej w 2019 r.

Transmisja Online z sesji Rady Miejskiej

Nagrania z sesji Rady Miejskiej

Głosowania Rady Miejskiej

Interpelacje Radnych

Burmistrz Informuje

Dnia 26.03.2018 r. podpisana została umowa z firmą PW Izbiccy Aneta Izbicka z Białegostoku na realizację zadania "Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Kościelnej w Czarnej Białostockiej"
Koszt: 1 295 644,87 zł
Termin realizacji do 31.08.2018 r.
Zakres umowy obejmuje:
Zadanie 1 - wykonanie ciągu pieszo-rowerowego - nawierzchni ścieżki rowerowej o szerokości 2,0 – 2,5 m wraz z chodnikiem o szerokości 1,5 – 2,0 m, o łącznej długości ok. 1 007 m z kostki brukowej. Zadanie 2 - Wykonanie zjazdów i skrzyżowań, 2 zatok autobusowych, wraz z przebudową elementów sieci energetycznej i budową parkingu przy ul. Czajkowskiego.


Dnia 09.04.2018 r. podpisana została umowa z firmą Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o., z Białegostoku na realizację zdania "Budowa ul. Młynowej w Czarnej Białostockiej – etap I"
Koszt: 1 269 885,70 zł
Termin zakończenia I etapu inwestycji do 31.10.2018 r.
Zakres umowy obejmuje:
Zadanie nr 1 - Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Młynowej w Czarnej Białostockiej etap I - wykonanie ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 2,5 m i łącznej długości około 400,00 m z kostki brukowej.
Zadanie nr 2 - Budowa ulicy Młynowej w Czarnej Białostockiej, etap I - wykonanie jezdni ulicy Młynowej z mieszanki mineralno-bitumicznej szerokości 6,0 m, zjazdów z kostki brukowej, sięgaczy i niezbędnej infrastruktury technicznej, a także opasek z zieleńcami oraz częścią pobocza o nawierzchni żwirowej. Długość budowanego odcinka ulicy wynosi ok. 382 mb.


Dnia 10.04.2018 r. podpisana została umowa z firmą KALDO Sp. z o.o. z Niewodnicy Koryckiej na realizację zadania "Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Fabrycznej w Czarnej Białostockiej"
Koszt: 1 414 500,00 zł
Termin realizacji do 31.10.2018 r.
Zakres umowy obejmuje:
Zadanie nr 1- Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Fabrycznej w Czarnej Białostockiej wraz z przebudową przepustu - wykonanie ciągu pieszo-rowerowego: nawierzchni ścieżki rowerowej o szerokości 2,0 – 2,5 m oraz miejscowo ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,5 – 4,0 m, o łącznej długości ok. 2 500 m z kostki brukowej.
Zadanie nr 2 - Wykonanie zjazdów i skrzyżowań wraz z budową miejsc postojowych - wykonanie zjazdów i skrzyżowań, parkingu wzdłuż ul. Fabrycznej o szerokości 3,0 m i długości 180,0 m z kostki brukowej betonowej, rowu drogowego umocnionego płytami ażurowymi, ułożenie przepustów pod zjazdami.


Dnia 11.04.2018 r. podpisana została umowa z firmą PW Izbiccy z Białegostoku na realizację zadania "Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Torowej i ul. Sienkiewicza w Czarnej Białostockiej"
Koszt: 1 577 632,41 zł
Termin realizacji do 30.11.2018 r.
Zakres umowy obejmuje:
Zadanie nr 1 - Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Torowej i ul. Sienkiewicza w Czarnej Białostockiej, polegające na wykonaniu ciągu pieszo-rowerowego z betonowej kostki brukowej ulic Sienkiewicza i Torowej o szerokości 2,0 - 4,0 m o łącznej długości ok. 1 534 m (ul. Sienkiewicza -ok. 755 m, ul. Torowa – ok. 778 m).
Zadanie nr 2 - Wykonanie części zjazdów i skrzyżowań ul. Sienkiewicza i ul. Torowej, przebudowa elementów sieci energetycznej, wykonanie zatok postojowych. Przy ul. Sienkiewicza zaplanowano wykonanie trzech miejsc postojowych o szerokości 2,5 m i długości 6,0 m każde, a przy ul. Torowej - 22 miejsc postojowych w dwóch lokalizacjach.


We wszystkich podpisanych umowach Zadanie 1 realizowane jest w ramach projektu pn. "Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF" w ramach RPOWP na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V: Gospodarka Niskoemisyjna Działanie 5.4. Strategie niskoemisyjne Poddziałanie 5.4.2. Strategie niskoemisyjne BOF.

W ramach powyższego projektu zostały już wykonane następujące zadania inwestycyjne:
- Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Fabrycznej w Czarnej Białostockiej do ul. Sosnowej w Czarnej Wsi Kościelnej. Zrealizowano do 06 września 2017 r.
- Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Sosnowej w Czarnej Wsi Kościelnej. Zrealizowano do 17 stycznia 2018 r.LINKI


2006-2007 Copyright: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, wykonanie: Tomasz Lulkiewicz

Font Size: