tel. (85) 713 13 40, fax. (85) 713 13 49,um@czarnabialostocka.pl
20 Lutego 2019
imieniny obchodzą: Leon, Ludmiła, Eustachy

PKO BP II Oddział w Białymstoku
I Oddział w Czarnej Białostockiej
Nr konta: 39 1020 1332 0000 1602 0037 4298


nasze strony

rozkład jazdy

pliki do pobrania
Urząd Stanu Cywilnego Działalność gospodarcza Gospodarka odpadami Podatki - wzory deklaracji Planowanie przestrzenne Ochrona środowiska Przedszkole Mapa aktywności organizacji pozarządowych Informacje dla przewoźników Tytuł: Honorowy Obywatel Inne

Planowane akcje zdawania krwi w Czarnej Białostockiej w roku 2019

w godz 8:30-13:00

14 lutego (czwartek)
11 kwietnia (czwartek)
06 czerwca (czwartek)
08 sierpnia (czwartek)
10 październik (czwartek)
12 grudnia (czwartek)


PSZOK czynny

Poniedziałek - 10:00-18:00
Wtorek - nieczynny
Środa - 10:00-16:00
Czwartek - nieczynny
Piątek - nieczynny
Sobota - 10:00-16:00


TERMINY WYWOZU ODPADÓW W 2019 ROKU

Harmonogram


KASA czynna

Poniedziałek - 8:00-14:30
Wtorek - 8:00-14:00
Środa - 8:00-14:00
Czwartek - 8:00-14:00
Piątek - 8:00-13:30

Przerwa - 10:30 - 11:00


PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ NA ROK 2019

31 stycznia (czw.)
28 marca (czw.)
09 maja (czw.)
13 czerwca (czw.)
29 sierpnia (czw.)
17 października (wt.)
28 listopada (czw.)
19 grudnia (czw.)


Sesje nadzwyczajne Rady Miejskiej w 2019 r.

Transmisja Online z sesji Rady Miejskiej

Nagrania z sesji Rady Miejskiej

Głosowania Rady Miejskiej

Interpelacje Radnych

Uprawianie sportów rekreacyjnych, bioróżnorodność orazStarostwo Powiatowe w Białymstoku otrzymało dofinansowanie z Programu Europejskiego Młodzież w Działaniu, Akcja 1.1 Wymiana Młodzieży na realizację projektu Nr PL-11-001-2003-R1 pt. „Uprawianie sportów rekreacyjnych, bioróżnorodność oraz różnorodność kulturowa” przez Centrum Edukacji w Supraślu. W projekcie realizowanym w dniach od 31 lipca do 15 sierpnia 2008 roku, będzie uczestniczyć 15-osobowa grupa młodzieży z Francji wraz z opiekunami oraz 15-osobowa grupa młodzieży z Polski. Podczas realizacji projektu młodzież będzie poznawać region województwa podlaskiego, jego kulturę (m.in. słowiańską, tatarską), tradycję, styl życia mieszkańców. Uczestnicy projektu wezmą udział w szeregu zajęć fizycznych na świeżym powietrzu oraz poznają i dokonają analizy szlaków turystycznych i wycieczkowych przebiegających przez powiat. Ponadto ich zadaniem będzie stworzenie konspektów turystycznych przedstawiających nowe szlaki oraz zredagowanie dokumentu zawierającego propozycje i zalecenia sprzyjające odkryciu bogactw naturalnych i wielokulturowych terenu. Partnerzy pragną by po tym doświadczeniu młodzi uczestnicy z Polski i z Francji włączyli się aktywnie w życie Unii Europejskiej.
Za pomocą akcji informacyjnej w regionalnych mediach, planujemy dotrzeć do mieszkańców Powiatu Białostockiego oraz zaprosić władze samorządowe jak i mieszkańców gmin na organizowane przez młodzież wieczorki francuskie, podczas których prezentowane będą walory regionu, za równo przyrodnicze, kulturowe czy też kulinarne, z którego pochodzą uczestnicy projektu.
Partnerem projektu jest francuskie stowarzyszenie AEP Les Campanettes, które prowadziło wcześniej współpracę dotyczącą kształcenia i rozwoju w Województwie Podlaskim (szkolenia dla władz samorządowych, urzędników, młodzieży) a od 2002 roku współpracuje z Centrum Edukacji w Supraślu. Realizacja wcześniej wspomnianego projektu wpisuje się w logiczną całość zaangażowania Stowarzyszenia na rzecz rozszerzenia UE i chęci współpracowania młodzieży z aktywną społecznością europejską. W 2006 roku w ramach Pays Bresse Bourguignonne i Schematu II Programu Leader+, Współpraca transnarodowa, Stowarzyszenie Les Campanettes zrealizowało razem z Powiatem Białostockim fazę przygotowawczą „od pomysłu do projektu” zatytułowaną „Zrównoważony rozwój turystyki, zaangażowanie młodzieży i kształcenie na obszarach wiejskich”.
Cele projektu pt. „Uprawianie sportów rekreacyjnych, bioróżnorodność oraz różnorodność kulturowa”, realizowanego w ramach Programu Europejskiego Młodzież w Działaniu, Akcja 1.1 Wymiana Młodzieży, to:
1. Projekt umożliwi młodzieży zrozumienie filozofii funkcjonowania Unii Europejskiej, ich rolę w tym procesie, realnie przyczyniając się do rozwoju lokalnego i aktywizacji regionu, który zamieszkują.
2. Projekt będzie rodzajem doświadczenia, które będzie przedstawiało zaangażowanie młodzieży we współpracę transnarodową Leader 2007-2013 „Zrównoważony rozwój turystyki, zaangażowanie młodzieży, animacja i promocja regionów partnerskich”.
3. Podczas realizacji projektu młodzież będzie poznawać różnorodność kulturową (muzykę, dania kuchni regionalnej, poglądy, język), a przez to uczyć się szacunku do innych kultur europejskich. Historia Polski, w tym zapoznanie się z dziejami miasta Warszawy, perypetiami polsko - krzyżackimi, dziejami ludności żydowskiej, tatarskiej, oraz wpływem polityki Napoleona na kształt dzisiejszej Polski, umożliwi przyjrzenie się poszanowaniu praw człowieka na przestrzeni dziejów.

SPOTKANIA, NA KTÓRYCH OCZEKIWANA JEST OBECNOŚĆ PRASY:
1 sierpień 2008 godz. 10:00 – oficjalne spotkanie z władzami lokalnymi, regionalnymi i prasą – Centrum Edukacji w Supraślu, ul. Piłsudskiego 64.
6 sierpień 2008 godz. 18:30 – wieczorek francuski – Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.
9 sierpień godz. 19:45 – wieczorek francuski – Dom Kultury w Czarnej Białostockiej,; ul. Kościelna 8, poprzedzony koncertem Chóru Pokoju w Kościele p.w. Świętej Rodziny w Czarnej Białostockiej.
14 sierpień godz. 18:30 – wieczorek francuski – Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu, ul. Piłsudskiego 11.
przed ostatnim wieczorkiem francuskim planowane jest oficjalne spotkanie z władzami i prasą podsumowujące projekt i osiągnięte rezultaty. Godzina i miejsce spotkania nie są jeszcze dookreślone, ale powiadomimy państwa w najbliższym czasie.
15 sierpień od godz.15 – Dzień dla dzieci w Supraślu – Centrum Edukacji w Supraślu i plaża miejska – dla dzieci będzie przygotowanych wiele atrakcji m.in. przejażdżka na koniu, przepłyniecie kajakiem. 16 sierpień – wyjazd grupy młodzieży z Francji.

Podczas wieczorków francuskich młodzież francuska będzie prezentowała atrakcje, historię, kulturę oraz przyrodę regionu, z którego pochodzi. Spotkania te będą miały formę nieoficjalną, podczas których zebrani goście będą mogli wymienić poglądy na temat swoich regionów, funkcjonowania tych regionów w UE, skonfrontować dwie kultury oraz zachęcić do odwiedzenia tych regionów. Dla przybyłych na spotkania gości przewidziany jest poczęstunek w postaci francuskich produktów regionalnych, między innymi ser francuski Comté oraz musujące wino burgundzkie, które zostały przywiezione na te spotkania przez młodzież.LINKI


2006-2007 Copyright: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, wykonanie: Tomasz Lulkiewicz

Font Size: