tel. (85) 713 13 40, fax. (85) 713 13 49,um@czarnabialostocka.pl
26 Czerwca 2017
imieniny obchodzą: Paulina, Jan, Paweł

PKO BP II Oddział w Białymstoku
I Oddział w Czarnej Białostockiej
Nr konta: 39 1020 1332 0000 1602 0037 4298


nasze strony

rozkład jazdy

pliki do pobrania
Urząd Stanu Cywilnego Działalność gospodarcza Gospodarka odpadami Podatki - wzory deklaracji Planowanie przestrzenne Ochrona środowiska Przedszkole Mapa aktywności organizacji pozarządowych Informacje dla przewoźników Tytuł: Honorowy Obywatel Inne

Planowane akcje zdawania krwi w Czarnej Białostockiej w roku 2017

w godz 8:30-13:00

09 lutego (czwartek)
13 kwietnia (czwartek)
08 czerwca (czwartek)

10 sierpnia (czwartek)
12 październik (czwartek)
14 grudnia (czwartek)


PSZOK czynny

Poniedziałek - nieczynny
Wtorek - 10:00-18:00
Środa - 10:00-18:00
Czwartek - 10:00-18:00
Piątek - 10:00-18:00
Sobota - 10:00-16:00


TERMINY WYWOZU ODPADÓW W 2017 ROKU

Harmonogram


KASA czynna

Poniedziałek - 8:00-14:30
Wtorek - 8:00-14:00
Środa - 8:00-14:00
Czwartek - 8:00-14:00
Piątek - 8:00-13:30

Przerwa - 10:30 - 11:00

Projekt Młody i aktywny

Projekt "Młody i aktywny" jest komplementarnym wsparciem o zindywidualizowanym charakterze odpowiadającym na sprecyzowane potrzeby uczestników projektu (40osób) należących do grupy NEET, tj. osoby spełniające łącznie następujące warunki: niepracujące (niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, bierne zawodowo), nieuczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nieszkolące się w wieku 15-29 lat.

Projekt realizowany jest w okresie 01.03.2017 r. – 31.08.2018 r.

Grupę docelową projektu stanowić będzie 40 osób (22K i 18M) zamieszkujących:
- powiat grodzki Białystok - 6 osób
- powiat ziemski białostocki - 28 osób
- powiat sokólski  - 6 osób


o strukturze:
- 34 osoby bierne zawodowo (19 K i 15 M)
- 6 osób niezarejestrowanych w urzędach pracy ( 3K i 3 M),


w tym:
- 16 osób bez doświadczenia zawodowego (lub  poniżej 1 roku)
- 12 osób o niskich kwalifikacjach (ponadgimnazjalne)
- 8 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności


  Projekt zakłada kompleksowe wsparcie, które obejmuje:
Identyfikacja Potrzeb Uczestników Projektu
Analiza Predyspozycji Zawodowych
IPD


Poradnictwo zawodowe grupowe


Szkolenia zawodowe, jedno z:
          Spawacz metodą TIG
          Komputerowe wspomaganie projektowania AutoCAD
          Komputerowe wspomaganie prac biurowych


Staż zawodowy (3 miesiące)


W ramach projektu wszystkim Uczestnikom zapewnione są: materiały szkoleniowe, certyfikaty potwierdzające kwalifikacje, ciepły posiłek i przerwy kawowe, zwrot kosztów dojazdów, dodatki szkoleniowe, badania lekarskie, płatne staże zawodowe. Księga gości
Wpisz się do naszej
Księgi Gości

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać na email informacje o aktualnościach na stronę zapisz się do naszego systemu

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ NA ROK 2017

14 lutego (wt.)
28 marca (wt.)
27 kwietnia (czw.)
13 czerwca (wt.)

29 sierpnia (wt.)
05 października (czw.)
14 listopada (wt.)
19 grudnia (wt.)LINKI


2006-2007 Copyright: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, wykonanie: Tomasz Lulkiewicz

Font Size: