tel. (85) 713 13 40, fax. (85) 713 13 49,um@czarnabialostocka.pl
26 Czerwca 2017
imieniny obchodzą: Paulina, Jan, Paweł

PKO BP II Oddział w Białymstoku
I Oddział w Czarnej Białostockiej
Nr konta: 39 1020 1332 0000 1602 0037 4298


nasze strony

rozkład jazdy

pliki do pobrania
Urząd Stanu Cywilnego Działalność gospodarcza Gospodarka odpadami Podatki - wzory deklaracji Planowanie przestrzenne Ochrona środowiska Przedszkole Mapa aktywności organizacji pozarządowych Informacje dla przewoźników Tytuł: Honorowy Obywatel Inne

Planowane akcje zdawania krwi w Czarnej Białostockiej w roku 2017

w godz 8:30-13:00

09 lutego (czwartek)
13 kwietnia (czwartek)
08 czerwca (czwartek)

10 sierpnia (czwartek)
12 październik (czwartek)
14 grudnia (czwartek)


PSZOK czynny

Poniedziałek - nieczynny
Wtorek - 10:00-18:00
Środa - 10:00-18:00
Czwartek - 10:00-18:00
Piątek - 10:00-18:00
Sobota - 10:00-16:00


TERMINY WYWOZU ODPADÓW W 2017 ROKU

Harmonogram


KASA czynna

Poniedziałek - 8:00-14:30
Wtorek - 8:00-14:00
Środa - 8:00-14:00
Czwartek - 8:00-14:00
Piątek - 8:00-13:30

Przerwa - 10:30 - 11:00

Informacja !!!

Urząd Miejski – referat finansowy (podatki) - w Czarnej Białostockiej przypomina, że z dniem 15 marca 2017 r. upływa termin płatności I raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego za 2017 r. !

Przedmiotowe podatki (ustalone w drodze decyzji przez Burmistrza Czarnej Białostockiej), osoby fizyczne płacą w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w ustawowych terminach:

1. do dnia 15 marca roku podatkowego - I ratę;
2. do dnia 15 maja roku podatkowego - II ratę;
3. do dnia 15 września roku podatkowego - III ratę;
4. do dnia 15 listopada roku podatkowego - IV ratę.

Podstawa: art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716 – tekst jednolity); art. 6a ust. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 617 – tekst jednolity) i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 374 – tekst jednolity).

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej są obowiązane – bez wezwania - wpłacać na rachunek gminy, obliczony w deklaracji:
1. podatek od nieruchomości za m-c styczeń do dnia 31 stycznia oraz od nieruchomości za m-ce od lutego do grudnia i podatek leśny, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca;
2. podatek rolny, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia: 15 marca roku podatkowego – I ratę, 15 maja – II ratę, 15 września – III ratę i 15 listopada – IV ratę.

Podstawa: art. 6 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716 – tekst jednolity); art. 6 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 374 – tekst jednolity) i art. 6a ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 617 – tekst jednolity).
Wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2017 r., obowiązujących na terenie Gminy Czarna Białostocka, określa Uchwała Nr XIV/78/15 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz Uchwała Nr XXV/149/16 z dnia 11 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (w części).

Uwaga! W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100,- zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Podatek od środków transportowych podlegających opodatkowaniu (tj. o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony), osoby fizyczne i prawne są obowiązane wpłacać na rachunek gminy w dwóch ratach, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.
Podstawa: art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716 – tekst jednolity).
Wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2017 r., obowiązujących na terenie Gminy Czarna Białostocka, określa Uchwała Nr XV/79/15 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

Opłatę od posiadania psów, osoby fizyczne posiadające psy, wnoszą bez wezwania na rachunek gminy w terminie do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia w ciągu roku – w terminie 14 dni od powstania tego obowiązku.

Podstawa: art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716 – tekst jednolity) i § 3 uchwały Nr XX/177/08 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 21 października 2008 r. w sprawie określenia opłaty od posiadania psów.
Wysokość opłaty, o której mowa wyżej wynosi:
1. 30,- zł od każdego psa – posiadaczom psów zamieszkałym w domach jednorodzinnych;
2. 50,- zł od każdego psa – posiadaczom psów zamieszkałym w domach wielorodzinnych.

Wpłat zobowiązań podatkowych i opłat lokalnych można dokonywać na konto Gminy Czarna Białostocka PKO BP S.A. I Oddział w Czarnej Białostockiej nr 39 1020 1332 0000 1602 0037 4298 lub w kasie Urzędu Miejskiego.

mgr Iwona Ścibek – inspektor ds. wymiaru podatku


Księga gości
Wpisz się do naszej
Księgi Gości

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać na email informacje o aktualnościach na stronę zapisz się do naszego systemu

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ NA ROK 2017

14 lutego (wt.)
28 marca (wt.)
27 kwietnia (czw.)
13 czerwca (wt.)

29 sierpnia (wt.)
05 października (czw.)
14 listopada (wt.)
19 grudnia (wt.)LINKI


2006-2007 Copyright: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, wykonanie: Tomasz Lulkiewicz

Font Size: