tel. (85) 713 13 40, fax. (85) 713 13 49,um@czarnabialostocka.pl
23 Sierpnia 2019
imieniny obchodzą: Róża, Apolinary, Filip

PKO BP II Oddział w Białymstoku
I Oddział w Czarnej Białostockiej
Nr konta: 39 1020 1332 0000 1602 0037 4298


nasze strony

rozkład jazdy

pliki do pobrania
Urząd Stanu Cywilnego Działalność gospodarcza Gospodarka odpadami Podatki - wzory deklaracji Planowanie przestrzenne Ochrona środowiska Przedszkole Mapa aktywności organizacji pozarządowych Rada seniorów Informacje dla przewoźników Tytuł: Honorowy Obywatel Inne

Planowane akcje zdawania krwi w Czarnej Białostockiej w roku 2019

w godz 8:30-13:00

14 lutego (czwartek)
11 kwietnia (czwartek)
06 czerwca (czwartek)
08 sierpnia (czwartek)

10 październik (czwartek)
12 grudnia (czwartek)


PSZOK czynny

Poniedziałek - 10:00-18:00
Wtorek - nieczynny
Środa - 10:00-16:00
Czwartek - nieczynny
Piątek - nieczynny
Sobota - 10:00-16:00


TERMINY WYWOZU ODPADÓW W 2019 ROKU

Harmonogram


KASA czynna

Poniedziałek - 8:00-14:30
Wtorek - 8:00-14:00
Środa - 8:00-14:00
Czwartek - 8:00-14:00
Piątek - 8:00-13:30

Przerwa - 10:30 - 11:00


PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ NA ROK 2019

31 stycznia (czw.)
28 marca (czw.)
09 maja (czw.)
13 czerwca (czw.)

29 sierpnia (czw.)
17 października (wt.)
28 listopada (czw.)
19 grudnia (czw.)


Sesje nadzwyczajne Rady Miejskiej w 2019 r.

Transmisja Online z sesji Rady Miejskiej

Nagrania z sesji Rady Miejskiej

Głosowania Rady Miejskiej

Interpelacje Radnych

Informacja !!!

Urząd Miejski – referat finansowy (podatki) - w Czarnej Białostockiej przypomina, że z dniem 15 listopada 2016 r. upływa termin płatności IV raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego za 2016 r. !

Przedmiotowe podatki (ustalone w drodze decyzji przez Burmistrza Czarnej Białostockiej), osoby fizyczne płacą w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w ustawowych terminach:
1. do dnia 15 marca roku podatkowego - I ratę;
2. do dnia 15 maja roku podatkowego - II ratę;
3. do dnia 15 września roku podatkowego - III ratę;
4. do dnia 15 listopada roku podatkowego - IV ratę.

Podstawa: art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716 – tekst jednolity); art. 6a ust. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 617 – tekst jednolity) i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 374 – tekst jednolity).

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej są obowiązane – bez wezwania - wpłacać na rachunek gminy, obliczony w deklaracji:
1. podatek od nieruchomości za m-c styczeń do dnia 31 stycznia oraz od nieruchomości za m-ce od lutego do grudnia i podatek leśny, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca;
2. podatek rolny, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia: 15 marca roku podatkowego – I ratę, 15 maja – II ratę, 15 września – III ratę i 15 listopada – IV ratę.

Podstawa: art. 6 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716 – tekst jednolity); art. 6 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 374 – tekst jednolity) i art. 6a ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 617 – tekst jednolity).

Wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2016 r., obowiązujących na terenie Gminy Czarna Białostocka, określa Uchwała Nr XIV/78/15 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Uwaga! W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100,- zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Podatek od środków transportowych podlegających opodatkowaniu (tj. o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony), osoby fizyczne i prawne są obowiązane wpłacać na rachunek gminy w dwóch ratach, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

Podstawa: art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716 – tekst jednolity).

Wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2016 r., obowiązujących na terenie Gminy Czarna Białostocka, określa Uchwała Nr XV/79/15 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

Opłatę od posiadania psów, osoby fizyczne posiadające psy, wnoszą bez wezwania na rachunek gminy w terminie do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia w ciągu roku – w terminie 14 dni od powstania tego obowiązku. Podstawa: art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716 – tekst jednolity) i § 3 uchwały Nr XX/177/08 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 21 października 2008 r. w sprawie określenia opłaty od posiadania psów.
Wysokość opłaty, o której mowa wyżej wynosi:
1. 30,- zł od każdego psa – posiadaczom psów zamieszkałym w domach jednorodzinnych;
2. 50,- zł od każdego psa – posiadaczom psów zamieszkałym w domach wielorodzinnych.

Wpłat zobowiązań podatkowych i opłat lokalnych można dokonywać na konto Gminy Czarna Białostocka PKO BP S.A. I Oddział w Czarnej Białostockiej nr 39 1020 1332 0000 1602 0037 4298 lub w kasie Urzędu Miejskiego.

mgr Iwona Ścibek – inspektor ds. wymiaru podatkuLINKI


2006-2007 Copyright: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, wykonanie: Tomasz Lulkiewicz

Font Size: