tel. (85) 713 13 40, fax. (85) 713 13 49,um@czarnabialostocka.pl
23 Sierpnia 2019
imieniny obchodzą: Róża, Apolinary, Filip

PKO BP II Oddział w Białymstoku
I Oddział w Czarnej Białostockiej
Nr konta: 39 1020 1332 0000 1602 0037 4298


nasze strony

rozkład jazdy

pliki do pobrania
Urząd Stanu Cywilnego Działalność gospodarcza Gospodarka odpadami Podatki - wzory deklaracji Planowanie przestrzenne Ochrona środowiska Przedszkole Mapa aktywności organizacji pozarządowych Rada seniorów Informacje dla przewoźników Tytuł: Honorowy Obywatel Inne

Planowane akcje zdawania krwi w Czarnej Białostockiej w roku 2019

w godz 8:30-13:00

14 lutego (czwartek)
11 kwietnia (czwartek)
06 czerwca (czwartek)
08 sierpnia (czwartek)

10 październik (czwartek)
12 grudnia (czwartek)


PSZOK czynny

Poniedziałek - 10:00-18:00
Wtorek - nieczynny
Środa - 10:00-16:00
Czwartek - nieczynny
Piątek - nieczynny
Sobota - 10:00-16:00


TERMINY WYWOZU ODPADÓW W 2019 ROKU

Harmonogram


KASA czynna

Poniedziałek - 8:00-14:30
Wtorek - 8:00-14:00
Środa - 8:00-14:00
Czwartek - 8:00-14:00
Piątek - 8:00-13:30

Przerwa - 10:30 - 11:00


PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ NA ROK 2019

31 stycznia (czw.)
28 marca (czw.)
09 maja (czw.)
13 czerwca (czw.)

29 sierpnia (czw.)
17 października (wt.)
28 listopada (czw.)
19 grudnia (czw.)


Sesje nadzwyczajne Rady Miejskiej w 2019 r.

Transmisja Online z sesji Rady Miejskiej

Nagrania z sesji Rady Miejskiej

Głosowania Rady Miejskiej

Interpelacje Radnych

Zawody Wędkarskie o "Puchar Burmistrza"

W dniu 20.04.2008r. na Naszym zalewie, na cyplu pomi?dzy zatokami odby?y si? III sp?awikowe zawody w?dkarskie o "Puchar Burmistrza" Czarnej Bia?ostockiej "Czapielówka 2008".

Udzia? w spotkaniu wzi?li cz?onkowie obu miejscowych kó? Polskiego Zwi?zku W?dkarskiego.

Zawody przeprowadzono zgodnie z zasadami organizacji sportu w?dkarskiego oraz Regulaminem Amatorskiego Po?owu Ryb PZW, w systemie dwuturowym. S?dziami byli: kol. Miros?aw Gudalewski, kol. El?bieta Romanowska i kol. Bogus?aw Wysocki. Kuchni pilnowa? kol. Nowik Tadeusz. Po zwa?eniu i przeliczeniu, ryby wypuszczano do wody.

By?o ognisko z kie?bask?, flaki, napoje. Ka?dy z uczestników otrzyma? okoliczno?ciow? plakietk? z metalowym emblematem oraz symboliczn? nagrod?.

Czo?owym zawodnikom nagrody wr?cza?a i gratulowa?a sukcesu z-ca Burmistrza Czarnej Bia?ostockiej p. Agnieszka Tarkawian.

Oto pierwsza pi?tka zwyci?zców:
1. Romanowski Marek
2. Romanowski ?ukasz
3. Chmielewski Mariusz
4. Szukalski Robert
5. Macutkiewicz Grzegorz

Zawody odby?y si? w mi?ej, kole?e?skiej, i integracyjnej atmosferze dzi?ki przychylno?ci miejscowych w?adz, co doceniaj? w?dkarze. Liczymy na podobne spotkanie nad wod? w przysz?ym roku.


Zawody w obiektywie Pana Andrzeja Kudelewskiego

LINKI


2006-2007 Copyright: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, wykonanie: Tomasz Lulkiewicz

Font Size: