tel. (85) 713 13 40, fax. (85) 713 13 49,um@czarnabialostocka.pl
23 Sierpnia 2019
imieniny obchodzą: Róża, Apolinary, Filip

PKO BP II Oddział w Białymstoku
I Oddział w Czarnej Białostockiej
Nr konta: 39 1020 1332 0000 1602 0037 4298


nasze strony

rozkład jazdy

pliki do pobrania
Urząd Stanu Cywilnego Działalność gospodarcza Gospodarka odpadami Podatki - wzory deklaracji Planowanie przestrzenne Ochrona środowiska Przedszkole Mapa aktywności organizacji pozarządowych Rada seniorów Informacje dla przewoźników Tytuł: Honorowy Obywatel Inne

Planowane akcje zdawania krwi w Czarnej Białostockiej w roku 2019

w godz 8:30-13:00

14 lutego (czwartek)
11 kwietnia (czwartek)
06 czerwca (czwartek)
08 sierpnia (czwartek)

10 październik (czwartek)
12 grudnia (czwartek)


PSZOK czynny

Poniedziałek - 10:00-18:00
Wtorek - nieczynny
Środa - 10:00-16:00
Czwartek - nieczynny
Piątek - nieczynny
Sobota - 10:00-16:00


TERMINY WYWOZU ODPADÓW W 2019 ROKU

Harmonogram


KASA czynna

Poniedziałek - 8:00-14:30
Wtorek - 8:00-14:00
Środa - 8:00-14:00
Czwartek - 8:00-14:00
Piątek - 8:00-13:30

Przerwa - 10:30 - 11:00


PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ NA ROK 2019

31 stycznia (czw.)
28 marca (czw.)
09 maja (czw.)
13 czerwca (czw.)

29 sierpnia (czw.)
17 października (wt.)
28 listopada (czw.)
19 grudnia (czw.)


Sesje nadzwyczajne Rady Miejskiej w 2019 r.

Transmisja Online z sesji Rady Miejskiej

Nagrania z sesji Rady Miejskiej

Głosowania Rady Miejskiej

Interpelacje Radnych

Obchody uchwalenia Konstytucji 3 maja

3 maja w Czarnej Bia?ostockiej odby?y si? uroczyste obchody 217 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczysto?ci rozpocz??y si? Msz? ?wi?ta w ko?ciele pw. Jezusa Mi?osiernego. Po przemarszu pocztów sztandarowych na Plac Konstytucji 3 Maja okoliczno?ciowe przemówienie wyg?osi? burmistrz Tadeusz Matejko. Nast?pnie delegacje z ró?nych instytucji naszego miasta z?o?y?y kwiaty pod pomnikiem. Po cz??ci artystycznej przygotowanej przez wychowawców i dzieci z przedszkola w Czarnej Bia?ostockiej uroczysto?? zako?czono krótk? modlitw? poprowadzon? przez ksi?dza Marcina Kuczy?skiego.

Obchody 217 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.
1. Msza ?wi?ta w Ko?ciele pw. Jezusa Mi?osiernego w Czarnej Bia?ostockiej przy ul. Torowej - godz. 12:00
2. Przemarsz na Plac Konstytucji 3 Maja w Czarnej Bia?ostockiej ok. 13:15
3. Wprowadzenie pocztów sztandarowych
4. Przemówienie
5. Z?o?enie kwiatów pod pomnikiem
6. Cz??? artystyczna przygotowana przez wychowawców i dzieci z Przedszkola w Czarnej Bia?ostockiej (w przepadku opadów atmosferycznych cz??? artystyczna zostanie przedstawiona w Ko?ciele pw. Jezusa Mi?osiernego w Czarnej Bia?ostockiej bezpo?rednio po Mszy ?wi?tej)
8. Modlitwa
9. Wyprowadzenie sztandarów
10 Podzi?kowania i zako?czenieLINKI


2006-2007 Copyright: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, wykonanie: Tomasz Lulkiewicz

Font Size: