tel. (85) 713 13 40, fax. (85) 713 13 49,um@czarnabialostocka.pl
20 Września 2019
imieniny obchodzą: Renata, Filipina, Eustachy

PKO BP II Oddział w Białymstoku
I Oddział w Czarnej Białostockiej
Nr konta: 39 1020 1332 0000 1602 0037 4298


nasze strony

rozkład jazdy

pliki do pobrania
Urząd Stanu Cywilnego Działalność gospodarcza Gospodarka odpadami Podatki - wzory deklaracji Planowanie przestrzenne Ochrona środowiska Przedszkole Mapa aktywności organizacji pozarządowych Rada seniorów Informacje dla przewoźników Tytuł: Honorowy Obywatel Inne

Planowane akcje zdawania krwi w Czarnej Białostockiej w roku 2019

w godz 8:30-13:00

14 lutego (czwartek)
11 kwietnia (czwartek)
06 czerwca (czwartek)
08 sierpnia (czwartek)

17 październik (czwartek)
12 grudnia (czwartek)


PSZOK czynny

Poniedziałek - 10:00-18:00
Wtorek - nieczynny
Środa - 10:00-16:00
Czwartek - nieczynny
Piątek - nieczynny
Sobota - 10:00-16:00


TERMINY WYWOZU ODPADÓW W 2019 ROKU

Harmonogram


KASA czynna

Poniedziałek - 8:00-14:30
Wtorek - 8:00-14:00
Środa - 8:00-14:00
Czwartek - 8:00-14:00
Piątek - 8:00-13:30

Przerwa - 10:30 - 11:00


PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ NA ROK 2019

31 stycznia (czw.)
28 marca (czw.)
09 maja (czw.)
13 czerwca (czw.)
29 sierpnia (czw.)

17 października (wt.)
28 listopada (czw.)
19 grudnia (czw.)


Sesje nadzwyczajne Rady Miejskiej w 2019 r.

Transmisja Online z sesji Rady Miejskiej

Nagrania z sesji Rady Miejskiej

Głosowania Rady Miejskiej

Interpelacje Radnych

Powołanie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Rada jako organ konsultacyjny i opiniodawczy została powołana przez Burmistrza Czarnej Białostockiej na 2-letnią kadencję.

W skład Rady wchodzą przedstawiciele samorządu, radni i reprezentanci organizacji pozarządowych wskazani przez same organizacje i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu naszej gminy. Rada nie tylko ułatwi współpracę samorządu z sektorem pozarządowym. Istnienie Rady to doskonała sposobność do budowania systemu partnerskiej współpracy. Podczas spotkań strony poznają się wzajemnie, uzgadniają wspólne działania, rozwiązują ewentualne spory, budują zaufanie, tak potrzebne do współpracy.

Do zadań Rady należy m.in.: opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy, projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, praca w komisjach konkursowych powoływanych przez Burmistrza Czarnej Białostockiej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy.

Do pobrania:
Skład GRDPP w Czarnej BiałostockiejLINKI


2006-2007 Copyright: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, wykonanie: Tomasz Lulkiewicz

Font Size: