tel. (85) 713 13 40, fax. (85) 713 13 49,um@czarnabialostocka.pl
18 Sierpnia 2019
imieniny obchodzą: Helena, Ilona, Bogusław

PKO BP II Oddział w Białymstoku
I Oddział w Czarnej Białostockiej
Nr konta: 39 1020 1332 0000 1602 0037 4298


nasze strony

rozkład jazdy

pliki do pobrania
Urząd Stanu Cywilnego Działalność gospodarcza Gospodarka odpadami Podatki - wzory deklaracji Planowanie przestrzenne Ochrona środowiska Przedszkole Mapa aktywności organizacji pozarządowych Rada seniorów Informacje dla przewoźników Tytuł: Honorowy Obywatel Inne

Planowane akcje zdawania krwi w Czarnej Białostockiej w roku 2019

w godz 8:30-13:00

14 lutego (czwartek)
11 kwietnia (czwartek)
06 czerwca (czwartek)
08 sierpnia (czwartek)

10 październik (czwartek)
12 grudnia (czwartek)


PSZOK czynny

Poniedziałek - 10:00-18:00
Wtorek - nieczynny
Środa - 10:00-16:00
Czwartek - nieczynny
Piątek - nieczynny
Sobota - 10:00-16:00


TERMINY WYWOZU ODPADÓW W 2019 ROKU

Harmonogram


KASA czynna

Poniedziałek - 8:00-14:30
Wtorek - 8:00-14:00
Środa - 8:00-14:00
Czwartek - 8:00-14:00
Piątek - 8:00-13:30

Przerwa - 10:30 - 11:00


PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ NA ROK 2019

31 stycznia (czw.)
28 marca (czw.)
09 maja (czw.)
13 czerwca (czw.)

29 sierpnia (czw.)
17 października (wt.)
28 listopada (czw.)
19 grudnia (czw.)


Sesje nadzwyczajne Rady Miejskiej w 2019 r.

Transmisja Online z sesji Rady Miejskiej

Nagrania z sesji Rady Miejskiej

Głosowania Rady Miejskiej

Interpelacje Radnych

Ankieta - gaz ziemny

Burmistrz Czarnej Białostockiej w związku z prowadzoną we współpracy z Polską Spółką Gazowniczą, analizą zapotrzebowania na gaz ziemny w Czarnej Białostockiej, uprzejmie prosi zainteresowane podmioty o wypełnienie dołączonej ankiety i dostarczenie jej do Urzędu Miejskiego w formie papierowej lub przesłanie w formie skanu na adres mailowy wskazany w ankiecie, do dnia 26.02.2019 r.

2019-02-06 13:21:57


Rozmaitości nr 301

W sprzedaży styczniowy 301 numer "Rozmaitości", a w nim m.in.:
- echa bożonarodzeniowe, czyli o przeglądach, konkursach kolęd, jasełkach…
- informacje z sesji Rady Miejskiej;
- nowe stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych;
- ulga dla rodzin wielodzietnych;
- harmonogram odbioru odpadów w gminie w 2019 roku;
- plany naszych dzielnicowych;
- trochę gminnych statystyk za 2018 rok;
- wieści z życia szkół, organizacji, instytucji.

2019-02-04 15:37:10


Informacja

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ w sprawie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Czarna Białostocka w roku 20192019-01-21 12:27:53


Ulga dla rodzin wielodzietnych

Uchwałą Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Czarniej Białostockiej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne radni uchwalili zwolnienie w wysokości 10,00zł od ustalonej miesięcznej stawki opłaty.

2019-01-21 07:50:45


Opłaty za gospodarowanie odpadami

Zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lutego 2019 r.
Burmistrz Czarnej Białostockiej zawiadamia, że Rada Miejska w dniu 20 grudnia 2018 r. podjęła uchwałę nr III/22/18 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Uchwała dotyczy ustalenia wysokości stawki opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego w dniu 28 grudnia 2018 r. poz. 5404.
Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą obowiązywały od 1 lutego 2019 r.

2019-01-18 14:41:30


Otwarty konkurs ofert 2019

Burmistrz Czarnej Białostockiej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu aktywizacji mieszkańców Gminy Czarna Białostocka w roku 2019.
Wsparciem finansowym zostaną objęte zadania w zakresie aktywizacji i działań na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem ze względu na wiek, choroby, kwalifikacje zawodowe oraz działalności kulturalnej, edukacyjnej, prozdrowotnej, ekologicznej na rzecz społeczności lokalnej.
Na realizację zadań przeznacza się środki publiczne w wysokości 5 600,00 zł.

2019-01-18 12:02:21


TURNIEJE PIŁKI NOŻNEJ - FERIE ZIMOWE 2019

Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej zaprasza dzieci i młodzież na dwa turnieje piłkarskie podczas ferii zimowych o Puchar Burmistrza Czarnej Białostockiej.


2019-01-15 12:07:19


FERIE NA HALI SPORTOWEJ

Informujemy, iż podczas ferii zimowych jest możliwość skorzystania przez dzieci i młodzież z hali sportowej. Aby wziąć udział w zajęciach sportowych należy zebrać grupę i zgłosić się na halę sportową. Wszystkie zajęcia będą prowadzone przez pracownika hali sportowej (instruktora) w godzinach od 8:00 do 15:15. Zapisy na zajęcia są prowadzone na hali sportowej.

2019-01-15 12:00:29


Informacja

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku.
W związku ze zmianą ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U z 2015 r. poz. 1340 oraz z 2018 r. poz. 2244 i 2247), informujemy, iż producenci rolni z obszaru gminy mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystanego do upraw rolnych oraz chowu lub hodowli bydła.

2019-01-11 13:29:15


Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Dnia 1 stycznia 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.), która nałożyła na Burmistrza Czarnej Białostockiej obowiązek naliczenia i poboru opłat za usługi wodne dotyczące zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.
Zgodnie ze znowelizowanym art. 552 ustawy Prawo wodne - ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1722) podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne są obowiązane składać oświadczenia za poszczególne kwartały, Burmistrzowi Czarnej Białostockiej, w celu ustalenia wysokości opłaty, zgodnie ze wzorem oświadczenia zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich

2019-01-11 07:24:28


Informacja

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) od 01 stycznia 2019 r. będzie czynny:
- poniedziałek: od 10:00 do 18:00
- środa: 10:00 do 16:00
- sobota: od 10:00 do 16:00

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) ma swoją siedzibę w Czarnej Białostockiej przy ul. Sosnowa 21.

2019-01-02 12:54:29


Nieodpłatna pomoc prawna

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
na terenie Powiatu Białostockiego

Kto może skorzystać?
Każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

2018-12-31 14:11:15


Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133


LINKI


2006-2007 Copyright: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, wykonanie: Tomasz Lulkiewicz

Font Size: