tel. (85) 713 13 40, fax. (85) 713 13 49,um@czarnabialostocka.pl
24 Września 2018
imieniny obchodzą: Dora, Gerard, Teodor

PKO BP II Oddział w Białymstoku
I Oddział w Czarnej Białostockiej
Nr konta: 39 1020 1332 0000 1602 0037 4298


nasze strony

rozkład jazdy

pliki do pobrania
Urząd Stanu Cywilnego Działalność gospodarcza Gospodarka odpadami Podatki - wzory deklaracji Planowanie przestrzenne Ochrona środowiska Przedszkole Mapa aktywności organizacji pozarządowych Informacje dla przewoźników Tytuł: Honorowy Obywatel Inne

Planowane akcje zdawania krwi w Czarnej Białostockiej w roku 2018

w godz 8:30-13:00

15 lutego (czwartek)
12 kwietnia (czwartek)
21 czerwca (czwartek)
23 sierpnia (czwartek)

18 październik (czwartek)
13 grudnia (czwartek)


PSZOK czynny

Poniedziałek - nieczynny
Wtorek - 10:00-18:00
Środa - 10:00-18:00
Czwartek - 10:00-18:00
Piątek - 10:00-18:00
Sobota - 10:00-16:00


TERMINY WYWOZU ODPADÓW W 2018 ROKU

Harmonogram


KASA czynna

Poniedziałek - 8:00-14:30
Wtorek - 8:00-14:00
Środa - 8:00-14:00
Czwartek - 8:00-14:00
Piątek - 8:00-13:30

Przerwa - 10:30 - 11:00

Informacja

Burmistrz Czarnej Białostockiej informuje, iż od dnia 1 maja 2015 roku ulegają zmianie godziny pracy Urzędu Miejskiego i kasy przy ul. Traugutta 2 oraz Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Piłsudskiego 9.


2015-04-20 14:07:38


Ogłoszenie

Firma DOMINOWOOD Spółka z o.o. funkcjonująca na terenie Podlaskiego Parku Przemysłowego w Czarnej Białostockiej przy ul. Fabrycznej 7/14 poszukuje pracowników produkcji.
Telefon do kontaktu: +48 85 742 17 05.

2015-04-20 14:04:18


Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Burmistrz Czarnej Białostockiej ogłasza II otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu aktywizacji mieszkańców gminy Czarna Białostocka w roku 2015


2015-04-17 14:47:46


Ogłoszenie

Burmistrz Czarnej Białostockiej informuje, iż w dniach od 20 kwietnia 2015r. do 04 maja 2015r. w Urzędzie Miejskim przy ul. Piłsudskiego 9 w godz. 7.30 do 15.00 można dokonać sprawdzenia czy nazwisko wyborcy zostało ujęte w spisie wyborców sporządzonym dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

2015-04-17 14:35:18


OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI WYDZIERŻAWIENIA NIERUCHOMOŚCI

Burmistrz Czarnej Białostockiej informuje, iż działka nr 1142/13, obręb Czarna Białostocka o powierzchni 6310 m2, przeznaczona jest do dzierżawy na cele produkcyjno-usługowe (preferowana działalność - przetwórstwo biomasy, którego produktem będzie energia cieplna).

2015-04-17 09:25:24


Informacja

Burmistrz Czarnej Białostockiej przypomina o systematycznym regulowaniu opłat z tytułu najmu lokali mieszkalnych i socjalnych będących własnością gminy Czarna Białostocka.

2015-04-16 08:34:35


Informacja

Burmistrz Czarnej Białostockiej przypomina o obowiązku podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. W myśl art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) „właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej”. Należy podkreślić, że jeżeli sieć kanalizacyjna istnieje, to posiadanie zbiornika bezodpływowego, nawet spełniającego wszelkie wymagania, nie zwalnia z obowiązku podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

2015-04-13 15:14:55


Płatności za użytkowanie wieczyste i dzierżawę gruntów

Burmistrz Czarnej Białostockiej informuje, iż z dniem 31 marca 2015 roku upłynął termin wniesienia opłaty za:

- użytkowanie wieczyste gruntów,
- czynszów rocznych za grunty dzierżawione od gminy.

2015-04-10 14:56:13


Przypomnienie o wnoszeniu opłat od posiadania psa !!!

Burmistrz Czarnej Białostockiej informuje, iż z dniem 31 marca 2015 roku upłynął termin wnoszenia opłat od posiadania psa za 2015 r. Osoby które nie dokonały jeszcze powyższej płatności proszone są o niezwłoczne ich wniesienie poprzez wpłatę bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej, ul. Traugutta 2 (kasa czynna: pn.-pt. w godzinach 8.00 – 14.00 z przerwą w godzinach 10.30 – 11.00) bądź przelewem na konto

2015-04-10 14:45:23


Przypomnienie o terminowej płatności za gos. odpadami !!

Burmistrz Czarnej Białostockiej przypomina o terminowym uiszczaniu należności za gospodarowanie odpadami. Płatność za dany miesiąc winna być wniesiona w terminie do końca danego miesiąca (np. za miesiąc kwiecień 2015 r. płatność w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r.). Jednocześnie przypominam, iż wpłat należy dokonywać na indywidualne Numery Rachunków Bankowych (NRB).

2015-04-10 14:41:30


Obwieszczenie o obwodach głosowania

Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców na terenie Gminy Czarna Białostocka do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 10 maja 2015 r.

2015-04-08 10:17:06


Informacja

Burmistrz Czarnej Białostockiej stosowanie do art.144 kodeksu wyborczego informuje, że na terenie miasta Czarna Białostocka zostały wyznaczone następujące miejsca do bezpłatnego umieszczania obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

2015-04-08 10:15:01


Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123

Transmisja Online z sesji Rady Miejskiej

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ NA ROK 2018

25 stycznia (czw.)
27 marca (wt.)
18 kwietnia (śr.)
12 czerwca (wt.)
30 sierpnia (czw.)

09 października (wt.)
15 listopada (czw.)
18 grudnia (wt.)


Księga gości
Wpisz się do naszej
Księgi Gości

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać na email informacje o aktualnościach na stronę zapisz się do naszego systemu


LINKI


2006-2007 Copyright: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, wykonanie: Tomasz Lulkiewicz

Font Size: