tel. (85) 713 13 40, fax. (85) 713 13 49,um@czarnabialostocka.pl
22 Lutego 2019
imieniny obchodzą: Marta, Małgorzata, Piotr

PKO BP II Oddział w Białymstoku
I Oddział w Czarnej Białostockiej
Nr konta: 39 1020 1332 0000 1602 0037 4298


nasze strony

rozkład jazdy

pliki do pobrania
Urząd Stanu Cywilnego Działalność gospodarcza Gospodarka odpadami Podatki - wzory deklaracji Planowanie przestrzenne Ochrona środowiska Przedszkole Mapa aktywności organizacji pozarządowych Informacje dla przewoźników Tytuł: Honorowy Obywatel Inne

Planowane akcje zdawania krwi w Czarnej Białostockiej w roku 2019

w godz 8:30-13:00

14 lutego (czwartek)
11 kwietnia (czwartek)
06 czerwca (czwartek)
08 sierpnia (czwartek)
10 październik (czwartek)
12 grudnia (czwartek)


PSZOK czynny

Poniedziałek - 10:00-18:00
Wtorek - nieczynny
Środa - 10:00-16:00
Czwartek - nieczynny
Piątek - nieczynny
Sobota - 10:00-16:00


TERMINY WYWOZU ODPADÓW W 2019 ROKU

Harmonogram


KASA czynna

Poniedziałek - 8:00-14:30
Wtorek - 8:00-14:00
Środa - 8:00-14:00
Czwartek - 8:00-14:00
Piątek - 8:00-13:30

Przerwa - 10:30 - 11:00


PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ NA ROK 2019

31 stycznia (czw.)
28 marca (czw.)
09 maja (czw.)
13 czerwca (czw.)
29 sierpnia (czw.)
17 października (wt.)
28 listopada (czw.)
19 grudnia (czw.)


Sesje nadzwyczajne Rady Miejskiej w 2019 r.

Transmisja Online z sesji Rady Miejskiej

Nagrania z sesji Rady Miejskiej

Głosowania Rady Miejskiej

Interpelacje Radnych

Ogłoszenie

Burmistrz Czarnej Białostockiej uprzejmie informuje, iż poszukuje 2 osób na okres 1 miesiąca (umowa o pracę) do roznoszenia decyzji wymiarowych (podatkowych) na rok 2018, na terenie miasta Czarna Białostocka.

2018-01-24 09:00:22


Informacja

Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej informuje o możliwości złożenia wniosku w ramach gminnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czarna Białostocka.
Osoba ubiegająca się o stypendium powinna złożyć komplet dokumentów tj. wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej ul. Torowa 14A 16-020 Czarna Białostocka.
Wnioski o stypendium należy składać do dnia 15 lutego 2018 roku.

2018-01-22 13:03:09


Informacja

Burmistrz Czarnej Białostockiej informuje, iż w dniu 09 stycznia 2018 r. pomiędzy Gminą Czarna Białostocka a Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego została zawarta umowa o dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", w zakresie "Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, projektu pn. "Budowa 3 placów zabaw wraz z elementami siłowni zewnętrznych w Gminie Czarna Białostocka".

2018-01-18 12:33:36


Informacja

Burmistrz Czarnej Białostockiej informuje, iż w dniu 21 grudnia 2017 r. pomiędzy Gminą Czarna Białostocka a Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego została zawarta umowa o dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w ramach działania: "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", poddziałania: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury, na operacje typu: Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów projektu pn. "Przebudowa targowiska miejskiego w Czarnej Białostockiej".

2018-01-18 12:29:49


Turnieje piłkarskie

Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej zaprasza dzieci i młodzież na dwa turnieje piłkarskie podczas ferii zimowych o Puchar Burmistrza Czarnej Białostockiej

2018-01-17 14:25:01


Bony na szkolenia

Zapraszamy do udziału w projekcie "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki". Mogą w nim wziąć udział osoby dorosłe pracujące, bierne zawodowo, bezrobotne, uczące się lub studiujące oraz prowadzące własną działalność gospodarczą. Dzięki udziale można otrzymać dofinansowane na studia podyplomowe, kursy językowe czy zawodowe do kwoty 24 tys zł.

2018-01-17 10:49:55


Borelioza – choroba zawodowa rolników

Kasa Rolniczego Rolniczego Ubezpieczenia Oddział Regionalny w Białymstoku w załączeniu przedstawia materiały dla rolników z terenów wiejskich, dotyczące zakaźnych chorób zawodowych rolników, w tym boreliozy, jako najczęściej występującej zawodowej choroby wśród rolników i związane z nimi świadczenia wypłacane przez KRUS.

2018-01-17 10:47:10


Okresowa ocena wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przesyła okresową ocenę jakości wody z wodociągów funkcjonujących na terenie gminy Czarna Białostocka.

2018-01-15 15:44:27


Ferie Zimowe 2018

Na tegoroczne ferie zimowe zapraszają:
- Miejska Biblioteka Publiczna
- Dom Kultury ul. Kościelna 8
- Filia Domu Kultury ul. Torowa 9
- WDK w Czarnej Wsi Kościelnej
- SP w Czarnej Wsi Kościelnej
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czarnej Białostockiej
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czarnej Białostockiej

2018-01-15 11:59:58


Informacja prasowa

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!

2018-01-15 11:18:06


Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie porad prawnych dla mieszkańców miasta i gminy Czarna Białostocka w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Konsultacje mają się odbywać dwa razy w miesiącu po dwie godziny przez okres 1 roku z jednomiesięczną przerwą wakacyjną. Na oferty oczekujemy do dnia 25.01.2018r.

2018-01-15 11:11:50


VII Podlaski Przegląd Kolęd i Pastorałek

VII Podlaski Przegląd Kolęd i Pastorałek "Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi"
Szkoła Podstawowa Nr 2
w Czarnej Białostockiej
ul. Traugutta 28
22.01.2018 godz. 9:30

2018-01-15 10:21:25


Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127


LINKI


2006-2007 Copyright: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, wykonanie: Tomasz Lulkiewicz

Font Size: