tel. (85) 713 13 40, fax. (85) 713 13 49,um@czarnabialostocka.pl
12 Grudnia 2019
imieniny obchodzą: Joanna, Aleksandra, Dagmara

PKO BP II Oddział w Białymstoku
I Oddział w Czarnej Białostockiej
Nr konta: 39 1020 1332 0000 1602 0037 4298


nasze strony

rozkład jazdy

pliki do pobrania
Urząd Stanu Cywilnego Działalność gospodarcza Gospodarka odpadami Podatki - wzory deklaracji Planowanie przestrzenne Ochrona środowiska Przedszkole Mapa aktywności organizacji pozarządowych Rada seniorów Informacje dla przewoźników Tytuł: Honorowy Obywatel Inne

Planowane akcje zdawania krwi w Czarnej Białostockiej w roku 2019

w godz 8:30-13:00

14 lutego (czwartek)
11 kwietnia (czwartek)
06 czerwca (czwartek)
08 sierpnia (czwartek)
17 październik (czwartek)

12 grudnia (czwartek)


PSZOK czynny

Poniedziałek - 10:00-18:00
Wtorek - nieczynny
Środa - 10:00-16:00
Czwartek - nieczynny
Piątek - nieczynny
Sobota - 10:00-16:00


TERMINY WYWOZU ODPADÓW W 2019 ROKU

Harmonogram


KASA czynna

Poniedziałek - 8:00-14:30
Wtorek - 8:00-14:00
Środa - 8:00-14:00
Czwartek - 8:00-14:00
Piątek - 8:00-13:30

Przerwa - 10:30 - 11:00


PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ NA ROK 2019

31 stycznia (czw.)
28 marca (czw.)
09 maja (czw.)
13 czerwca (czw.)
29 sierpnia (czw.)
17 października (wt.)
28 listopada (czw.)

19 grudnia (czw.)


Sesje nadzwyczajne Rady Miejskiej w 2019 r.

Transmisja Online z sesji Rady Miejskiej

Nagrania z sesji Rady Miejskiej

Głosowania Rady Miejskiej

Interpelacje Radnych

Informacja

DODATKOWY TERMIN ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH SEGREGOWANYCH Uprzejmie informujemy, że w dn. 02 listopada 2018 r. (piątek), dla nw. ulic w miejscowości Czarna Białostocka, wyznaczono dodatkowy termin odbioru odpadów selektywnych (Metale i tworzywa sztuczne, Papier, Szkło).

2018-10-31 13:35:11


Rozmaitości nr 298

W nowym październikowym 298 numerze "Rozmaitości" m. in.:
- Czcimy 100-lecie Niepodległości Polski;
- Dzień Edukacji Narodowej;
- Wyniki wyborów samorządowych w naszej Gminie – informacje ze strony Państwowej Komisji Wyborczej;
- Informacyjny Serwis Samorządowy;
- Seniorzy – aktywni obywatele naszej lokalnej społeczności;
- Wspomnienie o Romanie Cyniaku;
- Jubileusz "Zrywu".

2018-10-31 07:32:25


Zaproszenie

Szanowni Mieszkańcy serdecznie zapraszam do udziału w obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Dnia 11 listopada 2018 roku z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości planuje się następujący porządek uroczystości:
- godz. 12:00 - Kościół pw. Jezusa Miłosiernego
- przemarsz na Plac Konstytucji 3-go Maja
- ok. godz. 13:00 - Plac Konstytucji 3-go Maja w Czarnej Białostockiej
- ok. godz. 13:30 - przejazd do siedziby Nadleśnictwa w Czarnej Białostockiej ul. Marszałkowska 27
- ok. godz. 14:00 przejazd na "Mogiłkę"

2018-10-31 07:24:45


Infromacja

URZĄD MIEJSKI w Czarnej Białostockiej w dniu 24 grudnia 2018 r. BĘDZIE NIECZYNNY


2018-10-26 14:46:11


Ogłoszenie o naborze

Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku przypomina o naborze do Policji.2018-10-26 08:20:21


Informacja

Burmistrz Czarnej Białostockiej informuje, iż w dniu 16 października 2018 r. pomiędzy Gminą Czarna Białostocka a Zarządem Województwa Podlaskiego została zawarta umowa Nr UDA-RPPD.03.01.03-20-0004/17 o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF projektu pn. "Przygotowanie Przedszkola "Kraina Marzeń" w Czarnej Białostockiej do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym"

2018-10-24 12:51:56


Informacja

Gmina Czarna Białostocka informuje, że przedsięwzięcie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czarna Białostocka" w 2018 roku jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

2018-10-16 11:56:50


Życzenia

2018-10-12 11:47:44


Podpisanie listu intencyjnego

4 października w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej podpisany został list intencyjny między Przedsiębiorstwem Komunalnym w Czarnej Białostockiej a przedsiębiorcami z terenu gminy Czarna Białostocka, Nadleśnictwem Czarna Białostocka oraz Gminą Czarna Białostocka dotyczący współpracy przy tworzeniu klastra energii. Celem powstania i funkcjonowania klastra będzie rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych oraz integracja podmiotów związanych z sektorem energetycznym i branż pokrewnych, których działalność sprzyja zapewnieniu zrównoważonego, ekologicznego rozwoju środowiska lokalnego.

2018-10-04 13:57:07


Rozmaitości nr 297

W sprzedaży wrześniowy 297 numer "Rozmaitości", a w nim m.in.:
- Spotkania Hubertowskie w Puszczy Knyszyńskiej 2018 i I Bieg Hubertusa
- Dożynki Gminne;
- Plac Solidarności;
- Pamiętajmy o wrześniu;
- szkoły na start;
- "twórczy" Niemczyn;
- Informacyjny Serwis Samorządowy, kandydaci do Rady Miejskiej w naszej Gminie, kandydaci do Rady Powiatu Białostockiego.

2018-10-04 13:41:33


Informacja dot. zasad udzielania stypendiów edukacyjnych

Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLII/381/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa Podlaskiego.

2018-10-04 13:33:26


Konsultacje społeczne

Burmistrz Czarnej Białostockiej przedkłada do konsultacji projekt "Program Współpracy Gminy Czarna Białostocka w roku 2019" - podstawowy dokument regulujący współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi.
Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność na terenie Gminy Czarna Białostocka, których dziedzina działalności statutowej jest zgodna z charakterem aktu.

Czas trwania konsultacji:
02 - 16 października 2018 r.

2018-10-01 15:35:30


Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137


LINKI


2006-2007 Copyright: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, wykonanie: Tomasz Lulkiewicz

Font Size: